Moot court

"Moot court" je označení pro simulovaný soudní proces či rozhodčí řízení. S cílem dosáhnout co největší autenticity mají účastníci “moot courtu” za úkol nastudovat právní případ, vypracovat písemné podání a následně v simulovaném jednání před soudem/rozhodčím soudem hájit pozici klienta. Smyslem “moot courtu” je poskytnout studentům příležitost naučit se mimořádně praktickým argumentačním dovednostem. Zejména v zahraničí je simulované soudní jednání považováno za nenahraditelný způsob přípravy studentů k jejich budoucí profesi. 

Účast na „moot courtu“ patří v posledních letech k nejčastějším a profesně nejpřínosnějším mimoškolním aktivitám studentů i na Právnické fakultě MU. Ta svým studentům umožňuje reprezentovat fakultu na celé řadě regionálních i mezinárodních soutěží v nejrůznějších oblastech práva, zejména mezinárodního práva (mezinárodní obchodní arbitráž, mezinárodní investiční právo, mezinárodní humanitární právo, lidská práva, právo EU). 

 "Moot court" umožňuje:

  • nabýt argumentační dovednosti,
  • naučit se tvorbě složitých právních textů,
  • proniknout do konkrétního odvětví práva a řešit jeho aktuální otázky,
  • naučit se týmové práci,
  • demonstrovat zájem o právo a schopnost systematické práce na komplikovaném právním případu. Řada advokátních kanceláří považuje účast na “moot courtu” za velmi cenou cennou zkušenost a výhodu. 

FDI International Arbitration Moot

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.