Specializace Předseda Místopředseda Členové interní Členové externí
Pracovní právo doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

JUDr. et Ing. Petr Machálek, Ph.D.

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.
vysokoškolský učitel

doc. JUDr. Marek Švec, Ph.D., LL.M.
advokát

JUDr. et PaedDr. Jana Lindová, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
právník

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.