Specializace
Občanské právo

Specializace Občanské právo je zaměřena na hluboké znalosti občanského práva jako pilíře práva soukromého ve vazbě na jeho ústavní východiska a historické souvislostí. Uchazeči musí v rámci dané specializace prokázat znalost teorie i praxe, včetně relevantní judikatury a zejména komentářové literatury a klíčových děl z národního i mezinárodního prostředí.  Stranou pozornosti nesmí stát ani legislativních návrhy v dané oblasti.

Příslušné znalosti musí uchazeč prokázat jednak v rámci předložené rigorózní práce a při její obhajobě, ale zejména při ústní zkoušce tak, aby byl naplněn účel rigorózního řízení, kterým je prohloubení teoretických znalostí získaných vysokoškolským studiem, získání schopností samostatné práce s novými teoretickými i praktickými poznatky a s cizojazyčnými texty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.