Specializace
Obchodní právo

Obchodní právo je nedílnou součástí systému soukromého práva. Rigorózní zkouška z tohoto předmětu se zaměřuje zejména na ověření znalostí z práva proti nekalé soutěži a proti omezování hospodářské soutěže, práv na označování podnikatelů a jejich výrobků, z práva obchodních společností a družstev, obchodních závazkových vztahů, práva cenných papírů a kapitálového trhu, jakož i ze základních otázek a institutů obchodního práva. Účastník rigorózního řízení prokazuje v průběhu rigorózní zkoušky rovněž znalost aktuálních otázek obchodního práva, judikatury a evropských aspektů českého obchodního práva. Požaduje se mimo jiné prokázání nejen základní orientace, ale i hlubokého přehledu uchazeče v oblasti dané otázky, přičemž se zdůrazňují i obecně teoretické přístupy k problematice, dále znalosti nejen současné právní úpravy daného problému, ale i jeho zasazení do historického a společenského kontextu, v poslední době se klade důraz i na přehled uchazeče o legislativních návrzích v dané oblasti.

Tyto znalosti  musí uchazeč prokázat jednak v předložené rigorózní práci a její obhajobě, jednak při ústní zkoušce tak, aby byl naplněn účel rigorózního řízení, kterým je prohloubení teoretických znalostí získaných vysokoškolským studiem, získání schopností samostatné práce s novými teoretickými i praktickými poznatky a s cizojazyčnými texty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.