Specializace Správní právo

Obor správní právo je vymezen jednak celou šíří a rozsahem tzv. obecné části správního práva (vymezení a obsah základních pojmů a institutů správního práva a veřejné správy, problematika organizace veřejné správy v celé její šíři a struktuře, dále celá  problematika činnosti veřejné správy, včetně právních záruk, kontroly veřejné správy a správněprávní odpovědnosti), a to jak v rovině teoretického základu, tak v rovině pozitivněprávní, a orientace v hlavní relevantní judikatuře.Uvedené spektrum specializace je doplňováno rovněž poznatky z oblasti správního práva procesního v jeho plném rozsahu, a to zejména v rovině obecné právní úpravy, včetně oblasti soudního přezkoumání. Požaduje se mimo jiné prokázání nejen základní orientace, ale i hlubokého přehledu uchazeče v oblasti dané otázky, přičemž se zdůrazňují i obecně teoretické přístupy k problematice, dále znalosti nejen současné právní úpravy daného problému, ale i jeho zasazení do historického a společenského kontextu, v poslední době se klade důraz i na přehled uchazeče o legislativních návrzích v dané oblasti.

Tyto znalosti  musí uchazeč prokázat jednak v předložené rigorózní práci a její obhajobě, jednak při ústní zkoušce tak, aby byl naplněn účel rigorózního řízení, kterým je prohloubení teoretických znalostí získaných vysokoškolským studiem, získání schopností samostatné práce s novými teoretickými i praktickými poznatky a s cizojazyčnými texty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.