Street law

Street law je způsob výuky práva, ve které laiky právo učí studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Má tradici začínající v 70. letech v USA a od té doby se globálně rozšířilo. Jedná se o přístup, který studentům práva umožňuje blíže poznat, jak o právu přemýšlí laici, a zlepšit jejich dovednosti v jeho vysvětlování. Jejich žákům potom dává možnost učit se o právu od právníků, interaktivně a i v netradičních formách, jako je např. simulace soudního jednání. Celkově potom Street law napomáhá zvyšovat právní vědomí ve společnosti, a to jak po znalostní, tak po hodnotové stránce.

Studenti připravují své hodiny pod vedením vyučujících fakulty a v úzké spolupráci se školou, kde Street law učí. Na Právnické fakultě MU je Street law nabízeno v rámci těchto předmětů:

Street law I.

Jedná se o základní kurz Street law, primárně zaměřený na střední školy jako součást předmětu Základy společenských věd. Je spíše teoretičtěji zaměřený a doplňuje standardní výuku práva. Na každou školu přijdou dva studenti a na základě domluvy se školou odučí min. tři témata.

Probíhá podzim
Kontakt streetlaw@law.muni.cz
Informace k předmětu web

Středoškolský moot court

Aktivnější úlohu si žáci mohou v rámci Street law vyzkoušet, pokud se jejich tým zúčastní Středoškolského moot courtu. V rámci Právnické fakulty Masarykovy univerzity jsou kouči pro středoškolské týmy vedeni v předmětu MVV20468K Středoškolský moot court.

Probíhá jaro
Kontakt streetlaw@law.muni.cz
Více informací web

Dovednostní výuka práva na ZŠ

Dovednostní výuka práva na základních školách nabízí výuku práva pro žáky devátých a osmých tříd základních škol, a to zábavnou a efektivní formou. V rámci tohoto předmětu studenti doktorského studia právnické fakulty Masarykovy univerzity navštíví základní školu a seznámí žáky se základy práva netradičním způsobem.

V semináři v délce tří vyučovacích hodin se dozví, jaká povolání mohou vykonávat, pokud by se rozhodli absolvovat právnickou fakultu. Žáci si sami vyzkouší, jaké to je být státním zástupcem, advokátem, soudcem nebo úředníkem. Seznámí se se základy trestního, správního a občanského práva. Nejen, že získají nové znalosti, ale rozvinou své dovednosti a posílí spolupráci v kolektivu.

Probíhá jaro
Kontakt laskova@mail.muni.cz
Informace k předmětu web

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.