| | | | |


Asistent/asistentka nebo odborný asistent/odborná asistentka na Katedru trestního práva - 2 x (zástup MD/RD - úv. 0,5)

Pracoviště: Katedra trestního práva
Termín přihlášek: 14. 6. 2018
Datum nástupu: od 1. 9.2018 nebo dohodou

Děkanka Právnické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na 2 pozice

asistent/asistentka nebo odborný asistent/odborná asistentka  

na Katedru trestního práva

 zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, na poloviční pracovní úvazek.

 

P o ž a d a v k y :

na pozici odborný asistent:

 • ukončené magisterské VŠ vzdělání na právnické fakultě, obor Právo,
 • vědecká hodnost CSc., Dr., Ph.D.,
 • zájem o obor trestního práva ověřený konkrétními výsledky,
 • pedagogická praxe nejméně 3 roky na vysoké škole v ekvivalentu pracovního poměru na plný úvazek,
 • předpoklady pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost,
 • výborná znalost světového jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • publikační aktivita; předložení tří nejvýznamnějších vědeckých publikací; informace o citovanosti (citační index); výhodou impaktovaná periodika,
 • zkušenost s formulací a získávání grantových projektů v rámci českých (např. GAČR) či mezinárodních rámců (např. ERC, Marie Curie, Visegrádský fond) výhodou,
 • aktivní účast na českých a mezinárodních konferencích výhodou,
 • členství v oborově významných organizacích českých či zahraničních výhodou,
 • morální bezúhonnost.

na pozici asistent:

 • ukončené magisterské VŠ vzdělání na právnické fakultě, obor Právo,
 • pokročilé stádium doktorského studia v oboru trestního práva; bylo-li doktorské studium zahájeno před 1. 9. 2012 je podmínkou splnění předpokladu pro pozici asistenta podání přihlášky k obhajobě disertační práce (§ 47 odst. 4 zák. č. 111/1998 Sb.),
 • pedagogické předpoklady a praktické pedagogické zkušenosti,
 • průkazný zájem o obor trestního práva,
 • předpoklady pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost,
 • výborná znalost světového jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • publikační aktivita, předložení tří nejvýznamnějších vědeckých publikací, výhodou impaktovaná periodika,
 • aktivní účast na českých a mezinárodních konferencích výhodou,
 • členství v oborově významných organizacích českých či zahraničních výhodou,
 • morální bezúhonnost.

V případě pracovníka, který již na uvedené pozici na Právnické fakultě MU působil, uvedení počtu vědeckých publikačních výstupů, které jsou uplatněny ve prospěch Právnické fakulty MU.

Nástup:  od 1. 9. 2018 nebo dohodou

Přihlášky doložené motivačním dopisem, profesním životopisem a kopií dokladů o dosaženém vzdělání, přijímá do  14. 6. 2018 Personální a mzdové oddělení Právnické fakulty MU formou e-přihlášky (viz webové stránky Masarykovy univerzity - Výběrová řízení a volná místa). viz níže.


nahoru