| | | | |


Vedoucí Oddělení energetického práva - výzkumný pracovník

Pracoviště: Ústav práva a technologií
Termín přihlášek: 4. 12. 2018
Datum nástupu: od 1. 1. 2019 nebo dohodou

Děkanka Právnické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Vedoucí Oddělení energetického práva – výzkumný pracovník

na plný pracovní úvazek.

 

P o ž a d a v k y :

  • ukončené magisterské VŠ vzdělání na právnické fakultě, obor Právo,
  • kvalifikovaný zájem o energetické právo nebo příbuzný obor,
  • předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost,
  • předpoklady pro vedení akademického pracoviště prokázané zpracováním koncepce rozvoje pedagogické a vědecké činnosti Oddělení energetického práva,
  • výborná znalost českého a anglického jazyka včetně odborné terminologie v oboru právo podmínkou
  • morální bezúhonnost.

 

Výhodou ve výběrovém řízení jsou: odborné publikace v oboru energetického práva nebo příbuzném oboru, ohlasy na odborné publikace, členství v odborných společnostech, další jazykové znalosti.

 

Nástup:  od   1. 1. 2019 nebo dohodou

 

Přihlášky doložené motivačním dopisem, koncepcí rozvoje pedagogické a vědecké činnosti Oddělení energetického práva, profesním životopisem a kopií dokladů o dosaženém vzdělání, přijímá do 4. 12. 2018 Personální a mzdové oddělení Právnické fakulty MU formou e-přihlášky (viz webové stránky Masarykovy univerzity - Výběrová řízení a volná místa).

Nabídka volného místa na univerzitním webu a přihláška


nahoru