Informace pro studenty 1. ročníků

podzim 2020

Vážené studentky,
Vážení studenti,

rádi bychom vás jménem nejen vedení naší fakulty, ale i jménem všech akademických pracovníků, přivítali v podzimním semestru 2020. Vzhledem k vývoji epidemie COVID-19 a aktuálnímu nařízení Krajské hygienické stanice bude výuka realizována v režimu online. Bohužel do plného režimu online výuku poslalo úterní (22.9.) nařízení Krajské hygienické stanice. Původní variantu, dle které by výuka v rámci seminářů a dalších forem výuky s počtem studentů do 50 byla realizována prezenčně, tak není možné uskutečnit. 

Pokud jste studenty prvních ročníků, první semestr vašeho studia tedy nebude probíhat prezenční formou, jak bylo původně oznámeno na webových stránkách MU. Jsme si vědomi toho, že režim výuky v podobě online s sebou přinese celou řadu nestandardních situací, ve kterých se budete hůře orientovat. Proto bychom vás chtěli seznámit se základními informacemi týkajícími se průběhu výuky.

Výuka a rozvrh

Veškerá výuka bude realizována dle rozvrhu. 

Výuka většiny předmětů je složena z přednášek a seminářů (s výjimkou bakalářského a navazujícího magisterského studia, kde jsou semináře naopak vzácné). Účast na přednáškách je sice dle Studijního a zkušebního řádu nepovinná, ale vnímejte ji prosím jako nedílnou součást výuky daného předmětu. Získáte zde celou řadu cenných informací, které budete potřebovat v rámci seminární výuky a budou i předmětem zkoušky, zápočtu či kolokvia. 

A. Jak bude probíhat přednáška a jak se k ní připojím

B. Jak budou probíhat semináře

C. Konzultační hodiny

S přáním úspěšného vstupu do podzimního semestru

Jana Jurníková
David Sehnálek
proděkani pro studium

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.