Bakalářský studijní program Veřejná správa

obor Veřejná správa

Výběr směru

V souladu s akreditací bakalářského studijního oboru Veřejná správa, nově v rámci programu Veřejná správa, je zavedena povinná volba směruSměry v oboru Veřejná správa zohledňují dosavadní zkušenosti z realizace bakalářských oborů z oblasti veřejné správy a současně i náměty z evaluace bakalářských studií na Právnické fakultě MU.

Katalog směrů

 1. Všeobecná veřejná správa
 2. Katastrální správa
 3. Finanční správa
 4. Správa sociálního zabezpečení

Volba směru

Každý student 2. semestru bakalářského studijního oboru Veřejná správa je povinen si v období pro registraci předmětů 3. semestru zvolit směr z výše uvedeného katalogu (období podzimního semestru). Volba probíhá  v prostředí IS MUNI. Využita je pro výběr směru aplikace Rozpisy studentů (Osobní administrativa --> Student --> Během studia: Balíky: Výběr směru bakalářského studijního oboru Veřejná správa).

Ve 3. semestru probíhá výuka společně v předmětech společného základu. Tento semestr slouží učitelům a studijnímu oddělení pro přípravu směrů. Tato je organizována s ohledem na počet studentů daného směru. Předměty směru jsou realizovány až od 4. semestru.

Co znamená volba směru

 1. Od 4. semestru si student zapisuje vedle povinných předmětů společného základu také předměty zvoleného směru. Ty jsou nabízeny studijním plánem jako povinné pro daný směr. Předměty jiných směrů si student může také zapsat. Tyto potom plní funkci povinně volitelných předmětů.
 2. Volbou směru je současně zvolen třetí předmět ke státní zkoušce (směr nijak neomezuje volbu tématu bakalářské práce).
 3. Při splnění všech předepsaných povinností pro zdárné ukončení studia je příslušný směr uveden na dokumentech potvrzujících absolvování bakalářského studia v oboru Veřejná správa.

Směr a státní zkouška

Státní zkouška v oboru Veřejná správa se skládá z obhajoby bakalářské práce (samostatně na katedře, která vypsala dané téma) a z ústní části. Ústní část obsahuje dva oborové předměty – Právní nauka a Správní právo, a z předmětu určeného pro směr:

 • Veřejná správa a správní věda
 • Katastrální správa a pozemkové právo
 • Finanční správa a finanční právo
 • Správa sociálního zabezpečení

Skladba předmětů směru

ECTS kredity

 

1. sem.

2. sem.

3. sem.

4. sem.

5. sem.

6. sem.

celkem bez pvp*

Pvp

min.

ve směru

povinné

oborové

22

26

34

41

23

3

149

-

povinné směrové

všeobecná veřejná správa

6

7

7

20

11

katastrální správa

7

14

8

29

2

finanční správa

7

14

6

27

4

správa sociálního zabezpečení

6

12

12

30

1

 

Povinné předměty směru Všeobecná veřejná správa

 

Název

Rozsah

Ukončení

Garant

Ročník/Sem.

Kredity

Vybrané otázky veřejné správy a správního práva I

12/0

kolokvium

Havlan

II/4

6

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy II

12/0

zkouška

Havlan

III/5

7

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III

12/0

zkouška

Havlan

III/6

7

Celkem

 

 

 

 

20

 

Povinné předměty směru Katastrální správa 

 

Název

Rozsah

Ukončení

Garant

Ročník/Sem.

Kredity

Základy práva životního prostředí

12/0

zkouška

Průchová

II/4

7

Základy pozemkového práva I

12/0

kolokvium

Pekárek

III/5

7

Právní regulace zdanění majetku

12/0

zkouška

Radvan

III/5

7

Základy pozemkového práva II

12/0

zkouška

Pekárek

III/6

8

Celkem

 

 

 

 

29

Povinné předměty směru Finanční správa 

 

Název

Rozsah

Ukončení

Garant

Ročník/Sem.

Kredity

Veřejné finance a fiskální právo

12/0

zkouška

Tomášková

II/4

7

Právní regulace zdanění majetku

12/0

zkouška

Radvan

III/5

7

Celní správa a nepřímé daně

12/0

zkouška

Šramková

III/5

7

Monetární politika a měnové právo

12/0

zkouška

Blažek

III/6

6

Celkem

 

 

 

 

27

 

Povinné předměty směru Správa sociálního zabezpečení

 

Název

Rozsah

Ukončení

Garant

Ročník

/Sem.

Kredity

Správa zaměstnanosti

12/0

kolokvium

Galvas

II/4

6

Sociální politika EU

12/0

zkouška

Gregorová

III/5

6

Právo sociálního zabezpečení pro bakaláře I

12/0

kolokvium

Gregorová

III/5

6

Základy komunikace

10/0

kolokvium

Hrabcová

III/6

5

Právo sociálního zabezpečení pro bakaláře II

12/0

zkouška

Gregorová

III/6

7

Celkem

 

 

 

 

30

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.