| | | | |


Přijímací řízení

Podávání přihlášek

1. 2. 2018 – 30. 4. 2018

Přihláška

Přijímací zkoušky

11. – 22. 6. 2018

(rozděleno dle oborů. Termíny budou vyvěšeny na www cca 1 měsíc před konáním. Uchazečům bude zaslána pozvánka min. 14 dní před konáním)

Termín vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

1.-14.7.2018

Informace

Vyhlášené podmínky

CONDITIONS FOR ADMISSION TO STUDY

Nabór na czteroletnie studia doktoranckie

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení 2017

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Zápis ke studiu

5.9.2018 v 12.00 hod. na Právnické fakultě
nahoru