Oxfordský mezinárodní model OSN - OxIMUN 2011

Na podzim roku 2011 se student Právnické fakulty Masarykovy univerzity Ondřej Antoš zúčastnil Oxfordského mezinárodního modelu OSN, který je známý pod zkratkou OxIMUN. OxIMUN se koná každoročně ve starobylých prostorách jedné z nejstarších vzdělávacích institucí na světě. Mezi ostatními modelovými jednáními OSN vyčnívá především složením delegátů, kteří jsou pečlivě vybíráni sekretariátem OxIMUNu. Tzn., že díky značnému převisu poptávky nad nabídkou se pořadatelé mohou ujistit, že vyberou ty nejlepší. Dalším aspektem, kterým tento model vyniká je vskutku mezinárodní účast, která čítá i studenty institucí jako je např. University of Cambridge, London School of Economics, Harvard University a U.S. Military Academy. Takové personální složení s sebou nese velmi vysokou úroveň jednání ve všech orgánech jak OSN, tak i dalších výborů a rad, které bývají modelu přidruženy.

foto

Náš student se zúčastnil jako člen amerického kabinetu v tzv. Crisis Committee, tedy Krizovém výboru. Krizový výbor se vymyká skutečné struktuře OSN a je považován za zvláštní entitu i v rámci modelových jednání. V Krizovém výboru proti sobě stojí dva či několik kabinetů příslušných států, někdy okořeněné ještě přítomností Rady bezpečnosti OSN. Na OxIMUNu proti sobě stály krizové štáby Ruské federace a Spojených států amerických.

 

Náš student vystupoval jako General Counsel to the President of USA, tj. hlavní právní poradce prezidenta USA - Kathryn Ruemmler. Cílem letošního jednání bylo zabránit nové studené válce. Tento úkol byl značně ztěžován předsednictvem krizového výboru, které neustále vytvářelo nové krize na mezinárodní i vnitrostátní úrovni. Na tyto krize je vždy nutno reagovat rozhodně, rychle a především správně. Reakce jsou vyhodnocovány protivníkem a předsednictvem Krizového výboru, které podle toho vytváří a rozesílá nové zprávy o postupu nebo ústupu příslušné krize.

 

Krizový výbor je považován spolu s Radou bezpečnosti a Mezinárodním soudním dvorem mezi “modrou krev” modelů OSN. Tyto vyžadují dokonalé nastudování politiky příslušného státu, rozhodnost, schopnost dosáhnout kompromisu s ostatními členy kabinetu a navrhování nejlepších možných řešení komplexních situací.

foto

Dlouhá a náročná jednání však nejsou jediným obsahem modelových jednání OSN. Neméně důležitá složka je také socializace s ostatními delegáty. Ta byla v Oxfordu zastoupena večerními akcemi. Mezi těmito jednoznačně vyčnívala tradiční univerzitní formální večeře ve starobylých prostorách New College, mezi jejíž alumni patří mj. i H.L.A. Hart, John Galsworthy a Bram Fischer.

 

Po těžkých jednáních a bohatém společenském programu následoval závěrečný ceremoniál, při kterém předsednictvo každého výboru prezentovalo svoji agendu, jak se s ní vypořádali a oznámili ocenění delegátů. Náš student, Ondřej Antoš, dostal za své působení v Krizovém výboru ocenění “Distinguished Delegate”, tedy “význačný delegát”.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.