Zpráva o průběhu a výsledcích mezinárodní soutěže Foreign Direct Investment International Arbitration Moot (FDI) 2011


Ve dnech 4. až 6. listopadu 2011 se konala na půdě King’s College London ústní část soutěže Foreign Direct Investment International Arbitration Moot. Soutěž se zaobírá ochranou zahraničních přímých investic a letošního ústního kola se zúčastnilo na 35 týmů z celého světa. V rámci letošního ročníku byla také dána možnost vyzkoušet si ústní kolo nanečisto v rámci premootu konaného ve Varšavě.

Úkolem soutěžících je vypracovat dvě písemná podání. Jedno podání za investora, který se cítí být poškozen jednáním státu, ve kterém realizoval investici, a druhé podání za stát, ve kterém byla dotčená investice realizována. Soutěžící si tak vyzkouší hájit zájmy obou stran, žalující i žalované. Vrcholem soutěže je pak ústní kolo, kde se týmy rozdělené do skupin utkají navzájem, a pouze jeden tým ze skupiny postupuje dále do vyřazovací části ústního kola. Tímto postupujícím týmem v naší skupině byl nicméně pozdější finalista z Georgetown University, který pak podlehl celkovému vítězi z domácí Kinsg’s College London.

Určité zklamání ze ztráty postupu ze skupiny však zmírňuje skutečnost, že se tým Masarykovy univerzity umístil na celkovém devátém místě podle konečného bodového hodnocení a navázal tak na své loňské předchůdce.

Důležitější než samotné umístění je však skutečnost, že se účastníci soutěže mohli setkat s předními odborníky jak na investiční arbitráž, tak na mezinárodní obchodní arbitráž obecně a navázat styky s ostatními účastníky soutěže.

Velké díky si zaslouží coachové týmu, kteří se větší či menší měrou podíleli na přípravě, jmenovitě pak Josef Ostřanský, Pavel Molek, Jan Seidel a Zdeňek Nový, a v neposlední řadě také advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, která podporovala účast týmu Masarykovy univerzity na soutěži.

Anna Bilanová, Tomasz Heczko, Roman Nováček a Pavel Kinnert

Logo AK ROWAN LEGAL

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.