Lze na PrF MU přestoupit z jiné vysoké školy?

Nelze. Jedinou možností je projít přijímacím řízením, tedy od 1. 11. do 28. (příp. 29.) 2. si podat na http://is.muni.cz/prihlaska/ elektronickou přihlášku.
V případě přijetí je uchazeč při zápisu povinen předložit úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
Při zápisu je možné požádat o uznání předmětů absolvovaných na jiné právnické fakultě v České republice. Tato žádost bude individuálně posouzena a studentu bude vyhotoveno rozhodnutí o této žádosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.