Katedra dějin státu a práva PrF MU a The European Society for History of Law

 si Vás při příležitosti osmistého výročí vydání Zlaté buly sicilské dovolují pozvat na kolokvium

 „Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše
ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj“, 


 které se bude konat dne 17. října 2012
v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

V letošním roce si připomínáme osmisté výročí vydání Zlaté buly sicilské, která je dnes všeobecně vnímána jako jeden z dokladů hlubokých kořenů české státnosti. To je jistě dobrým důvodem pro setkání právních i obecných historiků a k zamyšlení se nad základními problémy existence a vývoje českého státu a jeho mezinárodního postavení ve středověku a na začátku novověku – především pak ve vztahu k jeho západním sousedům.

 Základní tematické okruhy kolokvia:

  • Zlatá bula sicilská
  • Formování českého státu a „západní“ vlivy v něm
  • Problematika poměru zemí Koruny české k římskoněmecké říši
  • Vliv práva platného v říši na právo českých zemí
  • Česko-německé „stýkání a potýkání“ v 19. století
  • Historické reminiscence v pozdějším pojetí české (československé) státnosti

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma kolokvia zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. června 2012. Přihlášku naleznete zde.

Organizátoři:
Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno The European Society for History of Law
Termín konání:
17. října 2012
Místo konání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, 611 80
Jazyk konference:
český, slovenský
Zaslání přihlášek:
do 30. června 2012 (elektronicky na jaromir.tauchen@law.muni.cz nebo poštou)
Zaslání příspěvku:
do 30. října 2012
Konferenční poplatek:
není vybírán
Ubytování:
není hrazeno, účastník konference si zajišťuje sám

Konferenční příspěvky je nutné zaslat v elektronické podobě včetně krátkého resumé v anglickém jazyce na emailovou adresu: jaromir.tauchen@law.muni.cz. Pokyny pro autory obdrží účastníci kolokvia po přihlášení.

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn do konce měsíce července.

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference.

Ubytování v blízkosti Právnické fakulty:

Hotel Continental: http://www.continentalbrno.cz/
Hotel Avanti: http://brno-hotel.hotelavanti.cz/

Odborní garanti konference:
Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
ladislav.vojacek@law.muni.cz
Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
karel.schelle@law.muni.cz
Organizační garant konference:
JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.
jaromir.tauchen@law.muni.cz 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.