Vítězství týmu Právnické fakulty MU na Azylovém moot courtu 2012

Již deset let se nabízí studentům Právní kliniky uprchlického práva možnost zápolit v moot courtu v oblasti azylového práva. Původně tuto soutěž pořádal Maďarský helsinský výbor, později na něj navázala nejprve naše brněnská klinika ve spolupráci s olomouckou právnickou fakultou, poté Trnavská univerzita a v letošním roce se organizace soutěže ujala Právnická fakulta Karlovy univerzity. V průběhu simulovaných soudních procesů (moot courtů) mají studenti možnost vyzkoušet si v praxi svou právní argumentaci i znalosti nabyté v průběhu studia. Musí vytvořit strategii případu, vytváří písemná podání, trénují prezentační dovednosti, pohotovost reakce na nečekané situace i znalost různých odvětví práva, přičemž se zároveň učí v praxi tolik potřebné týmové spolupráci. 

foto Azylového moot courtu se letos účastnilo celkem pět týmů z právnických fakult na Karlově univerzitě, Masarykově univerzitě a Trnavské univerzitě. Brněnskou právnickou fakultu reprezentoval tým složený z Alžběty Kondelové a Venduly Švecové, studentek letošní Právní kliniky uprchlického práva, pod vedením Hany Lupačové a Lindy Janků.

Případ, kterým se studenti zabývali, byl založen na příběhu fiktivního žadatele o mezinárodní ochranu, homosexuála z Íránu majícího obavy z pronásledování z důvodu své sexuální orientace. Účastníci moot courtu museli provést podrobnou rešerši informací o postavení homosexuálů v Íránu, stejně jako zorientovat se v překotně se vyvíjející azylové judikatuře nejen české, ale i zahraniční.  Již písemná podání našich studentek, jejichž vypracování za stranu žadatele i za stát bylo první částí soutěže, byla porotou ohodnocena vysokým počtem bodů. Kladně byla hodnocena zejména právní analýza, vyčerpávající rešerše situace v zemi původu, styl psaní i práce se zdroji a citace.

V průběhu ústního kola, které se konalo 19. května v Praze, pak měli studenti možnost dále tříbit svou argumentaci a utkat se s protistranou na simulovaném soudním jednání před porotou. V průběhu několika kol se všechny týmy ocitly jak na straně žadatele, tak i státu. Brněnský tým si v průběhu soutěže vedl skvěle a postoupil do finále, kde se utkal s týmem Právnické fakulty Karlovy univerzity. Od obou týmů zazněla velmi přesvědčivá argumentace a vystoupení byla velmi vyrovnaná, pohotové reakce našich studentek na doplňující otázky poroty z oblasti azylového práva, situace v Íránu i aplikace různých principů na daný případ však porotu přesvědčily o vítězství brněnského týmu. Tým právnické fakulty MU tak získal v Azylovém moot courtu 2012 první místo.   

Pro obě studentky byla podobná zkušenost nedocenitelným zážitkem. Doufejme, že mj. i díky těmto soutěžím a simulovaným soudním jednáním budeme mít možnost podobně profesionální přístup a schopnost využít omezený časový limit plně ve prospěch zastupované strany vidět stále častěji také v praxi v soudních síních.

logolink opvkTým se mohl zúčastnit této akce díky podpoře z projektu Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva. Více o projektu a jeho aktivitách se dozvíte na webu partnerstvi.law.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.