The International ADR Mooting Competition

The International ADR Mooting Competition („ADR Moot“) je studentský moot court, který společně organizují China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), School of Law of City University of Hong Kong (CityU) a School of Law of Columbia University (New York). Finále soutěže se koná v Hong Kongu.

Cílem soutěže je podnítit zájem o oblast mezinárodního obchodu a propagovat mezinárodní rozhodčí řízení a mediaci jako způsoby řešení sporů mezi obchodníky. Smyslem soutěže je rovněž zprostředkovat studentům možnost, aby si v praxi vyzkoušeli oba tyto způsoby řešení sporů. Studenti dostávají fiktivní obchodní případ, resp. spor založený na mezinárodní kupní smlouvě. Procesní část je potom unikátní kombinací rozhodčího řízení a mediace, kdy rozhodčí řízení je na návrh rozhodce následováno mediací. ADR Moot dává studentům možnost si vyzkoušet roli rozhodce i mediátora, která se neobjevuje v žádném jiném moot courtu. Studenti mají navíc možnost si vyzkoušet roli právního zástupce nebo klienta.

Soutěž se skládá ze dvou samostatně hodnocených částí – písemné a ústní. V první části soutěže každý tým odevzdává dvě memoranda – jedno za žalobce, jedno za žalovaného. Pro účely ústní části má každý tým minimálně tři členy: 1) klient; 2) právní zástupce; 3) rozhodce/mediátor. Tým musí pevně stanovit, který člen bude představovat roli rozhodce/mediátora. Role klienta a právního zástupce jsou zaměnitelné. Každé jednání začíná ve formě rozhodčího řízení. Rozhodčí tribunál se skládá ze tří rozhodců. Student určený jako rozhodce/mediátor je předsedajícím rozhodcem (nemůže samozřejmě předsedat tribunálu v jednání, kterého se účastní jeho tým). Během rozhodčího řízení žalobce i žalovaný prezentují svoje argumenty. Na konci jednání rozhodci vysloví názor, že by strany měly podstoupit mediaci.

Tím začíná fáze mediace. Student mediátor se zde ujímá své role a vede toto řízení. Členové týmu si v této fázi rozdělí role na klienta a právního zástupce a prezentují svůj případ před mediátorem. Student rozhodce/mediátor je hodnocen zvlášť. Zbývající dva členové týmu jsou hodnoceni za své výkony jak během rozhodčího řízení, tak během mediace. Může se stát, že člen týmu vystupující v roli rozhodce/mediátora, postoupí do dalšího kola, zatímco zbývající členové ne a naopak.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.