ADR Moot 2012

Tým Právnické fakulty Masarykovy univerzity se v tomto akademickém roce poprvé zúčastnil soutěže The International ADR Mooting Competition (ADR Moot). Smyslem tohoto moot courtu je dát studentům možnost, aby si vyzkoušeli, jak v praxi probíhá mezinárodní obchodní arbitráž a především mediace jako způsoby řešení sporů mezi mezinárodními obchodníky. Zadaný fiktivní případ se týkal mezinárodní kupní smlouvy a zejména otázky jejího vzniku. Použitelné právo zde reprezentují Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT 2010. Procesní část je pak unikátní kombinací rozhodčího řízení a mediace.

foto

Právnickou fakultu letos reprezentoval tým ve složení Alexandra Živělová, Michal Feigler a Mgr. Slavomír Halla pod vedením JUDr. Kláry Drličkové, Ph.D.

fotoTým PrF MU skutečně odvedl obrovský kus práce. Po sepsání písemných podání (Memorandum for Claimant a Memorandum for Respondent) následovala intenzivní příprava na ústní vystoupení. Zejména příprava na mediaci byla velkou výzvou pro celý tým.

Ve dnech 29.7. – 4.8.2012 se tým PrF zúčastnil finále soutěže v Hong Kongu. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 týmů, z toho pouze tři evropské. Ostatní týmy byly z Austrálie, Asie a Spojených států amerických. Alexandra Živělová a Michal Feigler v rolích právních zástupců (v rámci arbitráže), resp. právního zástupce a klienta (v rámci mediace) absolvovali celkem čtyři vystoupení. Mgr. Slavomír Halla v roli rozhodce/arbitra potom absolvoval vystoupení dvě.

fotoV silné konkurenci ostatních vynikající týmů obstál tým PrF MU skutečně skvěle. Naše memoranda byla hodnocena jako třetí nejlepší. V celkovém pořadí týmů jsme obsadili 9. místo. Tým PrF MU za svůj výkon v soutěži obdržel Encouragement Award.

Sluší se uvést, že celá práce týmu by nebyla možná bez odborné a finanční podpory našich partnerů: Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Císař, Češka, Smutný a spol. a samozřejmě samotná Právnická fakulta MU. Poděkování rovněž patří Mgr. Robertu Cholenskému za cenné rady týkající se mediace.

Účast v této mezinárodní soutěži nemá pouze obrovský znalostní a vědomostní přínos. Tato soutěž také znamená nezapomenutelné zážitky, navázání cenných profesních kontaktů a v neposlední řadě i navázání nových přátelství.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.