Finanční ústava

29. listopadu 2012

Pořadatelé
Katedra ústavního práva a politologie PrF MU a Mezinárodní politologický ústav MU
Místo konání
učebna č. 038 v přízemí budovy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno

program odborné konference

9.15: Prezence účastníků konference

 • 9.30 – 10.00: Jan Filip (PrF MU, Brno): Zahájení konference – úvodní slovo
 • 10.00 – 10.30: Pavel Holländer (Ústavní soud, Brno): Finanční ústava aneb defenzivní konstitucionalismus současné doby
 • 10.30 – 11.00: Josef Šíma (VŠ CEVRO, Praha): Mýtus vyrovnaného rozpočtu
 • 11.00 – 11.30: diskuse
 • 11.30 – 11.45: přestávka
 • 11.45 – 12.15: Aleš Gerloch (PrF UK, Praha): Nad návrhem ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti
 • 12.15 – 12.45: Jan Kysela (PrF UK, Praha): Finanční ústava jako pokus o regulaci neregulovatelného
 • 12.45 – 13.00: diskuse

13.00 – 13.45: Oběd (formou rautu)

 • 13.45 – 14.15: Jindřiška Syllová (PrF UK, Praha): Vztah rozpočtové odpovědnosti na úrovni evropského a ústavního práva
 • 14.15 – 14.45: Petr Mlsna (náměstek místopředsedkyně vlády): Zdravé veřejné finance z pohledu ústavněprávní komparatistiky
 • 14.45 – 15.00: diskuse
 • 15.00 – 15.15: přestávka
 • 15.15 – 15.45: Robert Zbíral (PrF UP, Olomouc): Institucionální zajištění rozpočtové kázně: jednostranná nezávislost či proporční zbytečnost?
 • 15.45 – 16.15: Karel Šimka (NSS, Brno): Černé scénáře – úvahy o možných negativních účincích dluhové brzdy na politiku, ekonomiku a právo
 • 16.15 – 17.00: diskuse

17.00 Plánovaný závěr konference

Organizátoři všem účastníkům konference připomínají, že písemné příspěvky musí být pro účely publikace ve sborníku v elektronické podobě předány do konce roku 2012. Doporučujeme příspěvky nejlépe zaslat na mailovou adresu vojtech.simicek@nssoud.cz, příp. na adresu Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Vojtěch Šimíček, Veveří 70, 611 80 Brno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.