I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva

středa 19. června 2013 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin má začínajícím vědeckým pracovníkům umožnit výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací. Vzájemné seznámení a časté setkávání považujeme za velmi důležité, neboť vytváří prostor pro rozvoj vztahů do budoucna a rovněž pro spolupráci a možnost udělení např. mezifakultních grantových podpor. Spolu s doktorandy rádi přivítáme i jejich školitele. Přítomní akademičtí pracovníci tak dostanou možnost seznámit se s doktorandy z ostatních českých a slovenských fakult, což umožní rozvíjení případné další odborné spolupráce.

Touto konferencí navazujeme na naši tradici, tedy na úspěšné semináře doktorandů Katedry dějin státu a práva PrF MU konané za účasti jejich školitelů a na publikování přednesených referátů v konferenčních sbornících a na internetu.

Podle počtu přihlášených účastníků bude jednání konference rozděleno do následujících sekcí:

  • římské právo,
  • starší dějiny státu a práva,
  • „moderní“ dějiny státu a práva.

Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném konferenčním sborníku.

Přihlášku na konferenci je nutné zaslat do 31. května 2013 přes Konferenční systém PrF MU.

Kontakty

Odborní garanti konference                                                                   

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

ladislav.vojacek@law.muni.cz

doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

karel.schelle@law.muni.cz  

Organizační garant konference: 

JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.

jaromir.tauchen@law.muni.cz

Informace ke konferenci

Organizátor:
Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Termín konání:
středa 19. června 2013
Místo konání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, 611 80
Jazyk konference:
český, slovenský
Zaslání přihlášek:
do 31. května 2013 přes Konferenční systém PrF MU
Zaslání příspěvku:
do 10. července 2013
Konferenční poplatek:
není vybírán
Ubytování:
není hrazeno, účastník konference si zajišťuje sám

Konferenční příspěvky v rozsahu do 10 normostran včetně krátkého resumé v anglickém jazyce a anglického názvu příspěvku odevzdávejte přes Konferenční systém PrF MU.

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce června.

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference. 

Ubytování v blízkosti Právnické fakulty:

Hotel Continental: http://www.continentalbrno.cz/

Hotel Avanti: http://brno-hotel.hotelavanti.cz/

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.