Historický úspěch týmu PrF MU ve 20. ročníku Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot a výběrové řízení na 21. ročník

Tým Právnické fakulty Masarykovy univerzity se v tomto akademickém roce opět zúčastnil soutěže Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Vis Moot je prestižní mezinárodní soutěží, které se v letošním 20. ročníku zúčastnilo 290 univerzit z 67 zemí světa. Podruhé se tým PrF MU zúčastnil i východní větve soutěže – Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot, jejíž finále se konalo v Hong Kongu.

Smyslem tohoto moot courtu je dát studentům možnost, aby si v praxi vyzkoušeli, jak probíhá mezinárodní obchodní arbitráž. Spor se letos točil kolem dodávky triček, jejichž výrobce používal dětskou práci. Zadaný fiktivní případ vždy obsahuje dvě části – hmotnou a procesní. Hmotná část se týká mezinárodní kupní smlouvy regulované Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (v letošním ročníku zejména problematika porušení smlouvy použitím dětské práce a pozdního dodání). Procesní část je zaměřena na mezinárodní obchodní arbitráž a otázky, které jsou s ní spojené. Jedná se obvykle o aktuální otázky diskutované v arbitrážní komunitě (v letošním ročníku to byla otázka relevance písemného svědectví v případě, kdy se svědek nemůže dostavit k ústnímu jednání).

Vis Moot je založen na odlišném formátu než obdobné mezinárodní moot courty. Ve Vis Mootu neexistují žádná národní kola a do „finále“ postupuje každý tým, který úspěšně odevzdá obě memoranda (Memorandum for Claimant a Memorandum for Respondent). I proto se v samotném finále setkává obrovské množství účastníků, což je samo o sobě fascinující.

Právnickou fakultu letos reprezentoval tým ve složení Vojtěch Faltus, Michal Feigler, Kamila Holoubková, Michal Malaník, Martin Šlampa, Linda Thielová, Jiří Uhříček, Martina Závodná a Alexandra Živělová pod vedením koučů JUDr. Kláry Drličkové, Ph.D., Mgr. Slavomíra Hally a JUDr. Terezy Kyselovské, na přípravě týmu se podílel rovněž Mgr. Ivan Cisár.

Tým PrF MU skutečně odvedl obrovský kus práce. Po sepsání memorand následovala intenzivní příprava na ústní vystoupení. V rámci ústní přípravy se tým zúčastnil několika pre-mootů, kde měl možnost změřit své síly s řadou evropských i mimoevropských týmů. Po prvních pre-mootech ve Varšavě a Hannoveru na začátku února následovaly pre-mooty v  Düsseldorfu, Berlíně, Praze a Paříži.  

Už na pre-mootech dosáhl tým PrF MU několika vynikajících úspěchů. Ve Varšavě obsadil druhé místo mezi týmy a Martin Šlampa získal cenu za třetího nejlepšího řečníka. Na pre-mootu pořádaném Karlovou univerzitou v Praze se tým PrF MU umístil na druhém místě a Michal Feigler byl navíc vyhodnocen jako druhý nejlepší řečník. Úspěch týmu vyvrcholil ve finálových kolech.

Ve dnech 11. – 27.3.2013 se tým PrF MU zúčastnil finále východní větve soutěže v Hong Kongu. V Hong Kongu tým reprezentovali Kamila Holoubková, Martin Šlampa a Jiří Uhříček. V celkovém hodnocení obsadil tým PrF 28. místo (z 93 týmu). Martin Šlampa a Jiří Uhříček zíkali cenu Honorable Mention for Best Oral Advocate. Jiří Uhříček obsadil 10. místo a Martin Šlampa 20. místo ze 199 hodnocených řečníků.

Celá soutěž vyvrcholila na finále ve Vídni (22.3. – 28.3.2013), kde PrF MU reprezentovali Vojtěch Faltus, Michal Feigler, Martina Závodná a Alexandra Živělová. V hodnocení týmů jsme obsadili 68. místo (z 290 týmů). Je třeba zdůraznit, že do závěrečných finálových kol postupuje ve Vídni 64 týmů. Postup nám tedy jen těsně unikl. Nicméně se jedná o historicky  nejlepší umístnění českého týmu v této soutěži. Navíc, Michal Feigler získal cenu Honorable Mention for Best Oral Advocate.

Sluší se rovněž uvést, že celá práce týmu by nebyla možná bez vytrvalé odborné a finanční podpory našich partnerů, kterými v tomto ročníku byli: Rowan Legal, Zachveja & Blaško, s.r.o., MND, a.s., Masaryk University VIS Moot Alumni, JUDr. Jan Bílek, advokát, Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR a v neposlední řadě samotná Právnická fakulta MU.

Účast v této mezinárodní soutěži nemá pouze obrovský znalostní a vědomostní přínos. Tato soutěž také znamená nezapomenutelné zážitky, poznání nových míst, navázání cenných profesních kontaktů a v neposlední řadě i navázání nových přátelství.

V současné době připravujeme výběrové řízení pro další ročník. Pokud chcete reprezentovat tým PrF MU v příštím roce, zašlete do 8.5.2013 svoji přihlášku, životopis a motivační dopis na adresu: klara.drlickova@email.cz. Životopis a motivační dopis musí být v angličtině. Motivační dopis nesmí přesáhnout rozsah jedné strany A4 a měl by vystihnout, proč se chcete soutěže zúčastnit a čím můžete být přínosem pro tým PrF. První kolo výběrového řízení proběhne pouze na základě zaslaných písemných dokumentů. Druhé ústní kolo se bude konat ve dnech 16. a 17.5. 2013. O výsledcích prvního kola a podrobnostech druhého kola budete informováni mailem. Další informace o soutěži najdete na oficiálních stránkách soutěže http://www.cisg.law.pace.edu/vis.html nebo na stránkách fakultních týmu http://competition.law.muni.cz/moot. Můžete rovněž kontaktovat JUDr. Kláru Drličkovou, Ph.D.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.