Česko-slovenský moot court z římského práva

fotoDne 19. 4. 2013 proběhlo na půdě právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci česko-slovenské finále moot courtu z římského práva. Finále se účastnilo celkem osm právnických fakult, tři ze Slovenska a pět z České republiky. Před senátem  „decemvirů“ –   deseti romanistů z univerzit z Bratislavy, Brna, Prahy, Olomouce a Trnavy, kterým předsedal  doc. JUDr. Matúš Nemec, Ph.D.  /UK Bratislava/ týmy po krátké přípravě prezentovali exegezi fragmentu D 28.5.60.6 Celsus 16 Dig. /v překladu JUDr. Petra Dostalíka/, věnovaného problematice testamentu ustaveného pod podmínkou.

V souboji se nakonec na třetím místě umístili studenti z fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a na druhém místě studenti právnické fakulty univerzity Komenského z Bratislavy. První místo pak obsadil tým právnické fakulty Masarykovy univerzity z Brna, ve složení: Václav Dvorský, Jan Brož a Tomáš Křivánek. Tento tým do finále postoupil jako vítězný tým fakultního kola, přičemž tak obhájil své loňské vítězství právě ve fakultním kole.

fotoPoděkování patří nejen vítězům a všem zúčastněným, kteří při svých proslovech prokázali nejen znalost římského práva, ale i schopnost uvažovat tak, jak uvažovali římští právníci.  

Velké poděkování patří i JUDr. Kamile Bubelové, Ph.D., vedoucí katedry právních dějin a teorie práva UP v Olomouci, která se převzala nad tímto moot courtem odbornou garanci a také ELSA Olomouc, která se postarala o technické a organizační zázemí akce.

Doufejme, že dosud nejednotné fakultní moot courty z římského práva se podaří i v následujících letech spojit do  mezifakultní úrovně. A také, že i v dalších letech nalezne letošní vítězný tým na PrF MU své pokračovatele.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.