7. letní mezinárodní konference

KOLEGIÁLNÍ ORGÁNY

Telč (Univerzitní centrum Masarykovy univerzity), 24. – 25. června 2013

Pořadatelé konference/workshopu

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity – katedra správní vědy a správního práva
 • Veřejný ochránce práv – kancelář veřejného ochránce práv

Téma konference/workshopu

 • Obecná (teoretická, historická a ústavněprávní) východiska problematiky kolegiálních orgánů ve veřejné správě, jejich specifika, problémy a perspektivy. Správněprávní i správněvědní pohledy na postavení, organizace, pravomoci, působnosti a činnosti kolegiálních orgánů ve veřejné správě. Aktuální otázky informování o činnosti a odpovědnosti kolegiálních orgánů.
 • Pozornost bude věnována nejen kolegiálním orgánům samosprávy (a to územní i zájmové/profesní), ale též např. rozkladovým komisím, přestupkovým komisím, vysílacím radám, akreditačním komisím, apod., s možnými návaznostmi na perspektivy tzv. speciálních tribunálů, jakož i nezávislých správních úřadů.

Termín a délka konání workshopu

 • 24. – 25. června 2013
 • 2 dny (pondělí - úterý)

Místo konání

 • Telč Univerzitní centrum Masarykovy univerzity

Počet účastníků je omezen

Organizační informace a pokyny

 1. K účasti na letní mezinárodní konferenci je třeba se individuálně (závazně) přihlásit, a to nejpozději do 14. června 2013. Toto pozvání spojené s předběžným programem platí i pro další odborníky – Vaše kolegy.
 2. Pokud budete chtít vystoupit nejen v rámci diskuse, ale též s vlastním stručným koreferátem, uveďte prosím v přihlášce jeho název a nejpozději do 14. června 2013 zašlete též jeho text (nebo alespoň jeho teze v rozsahu nejméně dvou stran). Výběr koreferujících si však s ohledem na předpokládaný (nemalý) počet účastníků vyhrazují spolupořadatelé.
 3. Počátkem června 2013 bude zpracována a na těchto stránkách letní mezinárodní konference publikována podrobná finální verze programu zahrnující i údaje o úpravě příspěvků určených k publikaci v recenzovaném sborníku, jež bude z této akce vydán i letos v knižní podobě.
 4. Konferenční poplatek (jenž zahrnuje administrativní a organizační náklady akce, náklady na sestavení a tisk sborníku, jakož i ubytování z pondělí 24. na úterý 25. června 2013 v prostorách Univerzitního centra v Telči a stravování účastníků po celou dobu konání konference) činí 2.400,- Kč (včetně DPH). V této souvislosti Vás prosíme: údaje na elektronické přihlášce vyplňujte prosím pečlivě – jsou nutné především pro fakturaci a účetnictví.
 5. Nad rámec shora uvedeného lze na zvláštní vyžádání zajistit (především pro zahraniční účastníky konference) v prostorách Univerzitního centra v Telči též ubytování z neděle 23. na pondělí 24. června 2013, a to v ceně 450,- Kč/osoba/noc (včetně DPH).
 6. Platba poplatku bude realizována na základě faktury vystavené po přijetí Vaší přihlášky převodem na účet Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
 7. V případě neúčasti přihlášeného na konferenci či neotištění příspěvku (např. z důvodu nedodržení termínů, nedodržení předepsaného formátu apod.) se poplatek nevrací.
 8. Jakékoliv bližší organizační informace Vám ráda poskytne: JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D., organizační koordinátorka akce.

Odpovědné osoby z Právnické fakulty Masarykovy univerzity

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. – programový a organizační výbor a odborný garant
e-mail: Stanislav.Kadecka@law.muni.cz, tel.: 549 49 4689
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. – programový a organizační výbor, odborný garant a organizační koordinátor
e-mail: Alena.Klikova@law.muni.cz, tel.: 549 49 4922
JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. – programový a organizační výbor, kontaktní osoba
e-mmail: veronikakudrova@gmail.com, telefon: 549 49 6673

Odpovědné osoby z Kanceláře veřejného ochránce práv

Mgr. Petra Zdražilová – programový a organizační výbor, odborný garant a organizační koordinátor
JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D. – programový a organizační výbor a organizační koordinátor

Rámcový program

Pondělí 24. června 2013
 • Prezence účastníků a společná ranní káva
 • Přivítání účastníků a vstupní přemítání nad obecnými východisky právní úpravy kolegiálních orgánů.
 • Dopolední odborný program: Teoretický, mezinárodní a ústavní rámec problematiky činností kolegiálních orgánů.
 • Lehké polední občerstvení spojené s neformálním pokračováním dopolední diskuse.
 • Odpolední odborný program: Rozhodování kolegiálních orgánů.
 • Po ukončení plenárního jednání prvého dne konference bude následovat společná večeře formou rautu v prostorách Univerzitního centra Masarykovy univerzity a případně též prohlídka města.
Úterý 25. června 2013
 • Společná ranní káva.
 • Dopolední odborný program: Poskytování informací o činnosti kolegiálních orgánů a odpovědnost kolegiálních orgánů z jejich činnosti.
 • Závěrečná plenární diskuse a oficiální ukončení konference.
 • Lehké polední občerstvení spojené s neformálním pokračováním dopolední diskuse.

Forma konference

 • otevřená (pro zvané hosty – představitele českých i zahraničních univerzit, ústavních a správních soudů, jakož i státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků – i pro širší odbornou veřejnost)

Ubytování

V Brně dne 5. května 2013

(jménem Programového a organizačního výboru)
Alena Kliková, organizační a odborný garant

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.