Prf MU zorganizovala Azylový moot court 2013

fotoJiž několik let se nabízí studentům Právní kliniky uprchlického práva možnost zápolit v moot courtu v oblasti azylového práva. V letošním roce se organizace ujala Právnická fakulta Masarykovy univerzity, která soutěž uspořádala za finanční podpory pražské kanceláře UNHCR a v partnerství s Ústavním soudem, který poskytl své reprezentativní prostory pro konání ústního kola soutěže.

Azylového moot courtu se letos zúčastnilo celkem osm týmů z právnických fakult Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého, Panevropské univerzity a Trnavské univerzity. Brněnskou právnickou fakultu reprezentoval tým dvou studentek uprchlické kliniky Barbory Zavřelové a Kamily Havlínové pod vedením Lindy Janků.  Ze soutěže si naše studentky odnesly ocenění za nejlepší písemné podání za stranu žadatele a celkově se v soutěži umístily na čtvrtém místě. Vítězství v soutěži letos připadlo týmu Trnavské univerzity, s nímž ve finále zápolil tým Univerzity Karlovy.

fotoPřípad, kterým se studenti zabývali, byl založen na aplikaci vylučující klauzule definice uprchlíka vůči žadateli o mezinárodní ochranu z Kuby, jenž se po letech působení ve státním aparátu přidal k disentu, následkem čehož se ocitl v ohrožení, byl nucen opustit svou vlast a vyhledat mezinárodní ochranu. Účastníci moot courtu se tak museli vyrovnat s mimořádně složitým kontextem případu a mnoha aspekty mezinárodního práva, jež s sebou otázka vylučujících klauzulí definice uprchlíka přináší.

V rámci simulovaných soudních procesů (moot courtů) mají studenti možnost vyzkoušet si v praxi svou právní argumentaci i znalosti nabyté v průběhu studia. Musí vytvořit strategii případu, vytváří písemná podání, trénují prezentační dovednosti i pohotovost reakce na nečekané situace, přičemž se zároveň učí v praxi tolik potřebné týmové spolupráci. 

fotoBěhem jara účastníci azylového moot courtu nejprve zpracovali písemná podání za stranu žadatele i za stranu státu. V průběhu ústního kola, jež se konalo 10. května v Brně v prostorách Ústavního soudu, pak měli možnost dále tříbit svou argumentaci a utkat se s protistranou na simulovaném soudním jednání před porotou. Porota byla složena z odborníků na oblast azylového práva z České republiky i ze Slovenska. V ústním kole zasedli v soudním senátu Kateřina Šimáčková, Hana Lupačová a Pavel Pořízek. Soudci písemného kola soutěže byli Katarína Šmigová, Barbora Meššová, Věra Pazderová, Jan Juránek a David Kryska.

Pro všechny studentky a studenty byla účast v soutěži zážitkem, z něhož si odnesli nejen mnoho odborných podnětů, ale také vzpomínku na setkání s kolegy z různých univerzit v České republice a na Slovensku, kteří mají stejně jako oni zájem o oblast azylového práva. Doufejme, že tradice pořádání azylového moot courtu, k jejímuž udržení letos přispěla brněnská Právnická fakulta, bude pokračovat i v příštích letech a nadále se při ní budou setkávat talentovaní studenti, kteří své schopnosti v budoucnu využijí ke zkvalitňování právní praxe (nejen) v oblasti uprchlického práva.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.