Úspěch týmu PrF MU ve 21. ročníku soutěže Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Tým Právnické fakulty Masarykovy univerzity se v tomto akademickém roce opět zúčastnil soutěže Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Vis Moot je prestižní mezinárodní soutěží, které se v letošním 21. ročníku zúčastnilo téměř 300 týmů z 66 zemí světa. Potřetí se tým PrF MU zúčastnil i východní větve soutěže – Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot, jejíž finále se konalo v Hong Kongu.

Smyslem tohoto moot courtu je dát studentům možnost, aby si v praxi vyzkoušeli, jak probíhá mezinárodní obchodní arbitráž. Spor se letos točil kolem dodávky moderní technologie určené k léčbě rakoviny. Zadaný fiktivní případ vždy obsahuje dvě části – hmotnou a procesní. Hmotná část se týká mezinárodní kupní smlouvy regulované Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (v letošním ročníku problematika samotné aplikace Úmluvy). Procesní část je zaměřena na mezinárodní obchodní arbitráž a otázky, které jsou s ní spojené. Jedná se obvykle o aktuální otázky diskutované v arbitrážní komunitě (v letošním ročníku to byla otázka samotné platnosti rozhodčí smlouvy).

Vis Moot je založen na odlišném formátu než obdobné mezinárodní moot courty. Ve Vis Mootu neexistují žádná národní kola a do „finále“ postupuje každý tým, který úspěšně odevzdá obě memoranda (Memorandum for Claimant a Memorandum for Respondent).

Právnickou fakultu letos reprezentovali: Boris Barabáš, Klára Bažantová, František Halfar, Jan Hlubuček, Martin Hostinský, Lukáš Kudláč a Iveta Rohová pod vedením koučů JUDr. Kláry Drličkové, Ph.D. a Mgr. Zdeňka Nového, Ph.D.

Tým PrF MU skutečně odvedl obrovský kus práce. Po sepsání memorand následovala intenzivní příprava na ústní vystoupení. V rámci ústní přípravy se tým zúčastnil několika pre-mootů, kde měl možnost změřit své síly s řadou evropských i mimoevropských týmů. Po prvních pre-mootech ve Varšavě a Olomouci, na jehož organizaci se letos podílela i PrF MU, následovaly pre-mooty v  Hannoveru, Berlíně a Praze.

Ve dnech 31.3 – 6.4.2014 se tým PrF MU zúčastnil finále východní větve soutěže v Hong Kongu. V Hong Kongu tým reprezentovali Boris Barabáš, Klára Bažantová, František Halfar a Iveta Rohová. Výkony týmu v základních kolech se setkali s velmi pozitivním ohlasem členů tribunálu. Celkové pořadí týmu zatím není známo. František Halfar však získal cenu Honorable Mention for Best Oral Advocate.

Celá soutěž vyvrcholila na finále ve Vídni (11.4. – 17.4.2014), kde PrF MU reprezentovali Jan Hlubuček, Martin Hostinský a Lukáš Kudláč. I tady byly výkony řečníku velmi pozitivně hodnoceny tribunály složenými převážně odborníky z právní praxe. Celkové umístění týmu zatím není známo.

Sluší se rovněž uvést, že celá práce týmu by nebyla možná bez vytrvalé odborné a finanční podpory našich partnerů, kterými v tomto ročníku byli: samotná Právnická fakulta MU a Spolek přátel Vis Mootu v Brně za podpory jeho partnerů: Zachveja & Blaško, s.r.o.; Mgr. Slavomír Halla; JUDr. Jan Bílek, advokát; Kocián, Šolc, Balaštík, advokátní kancelář; Dvořák, Hager & partners a Astrid Cosmetics, a.s.

V současné době připravujeme výběrové řízení pro další ročník. Pokud chcete reprezentovat tým PrF MU v příštím roce, zašlete do 15.5.2014 svoji přihlášku, životopis a motivační dopis na adresu: klara.drlickova@email.cz. Za přihlášku lze považovat zaslání emailu. Životopis a motivační dopis musí být v angličtině. Motivační dopis nesmí přesáhnout rozsah jedné strany A4 a měl by vystihnout, proč se chcete soutěže zúčastnit a čím můžete být přínosem pro tým PrF. První kolo výběrového řízení proběhne pouze na základě zaslaných písemných dokumentů. Druhé ústní kolo se bude konat na konci května/začátku června. O výsledcích prvního kola a podrobnostech druhého kola budete informováni mailem. Další informace o soutěži najdete na oficiálních stránkách soutěže http://www.cisg.law.pace.edu/vis.html nebo na stránkách fakultních týmu http://competition.law.muni.cz. Můžete rovněž kontaktovat JUDr. Kláru Drličkovou, Ph.D.

Účast v této mezinárodní soutěži nemá pouze obrovský znalostní a vědomostní přínos. Tato soutěž také znamená nezapomenutelné zážitky, poznání nových míst, navázání cenných profesních kontaktů a v neposlední řadě i navázání nových přátelství.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.