Brněnská právnická fakulta obhájila vítězství v římskoprávním moot courtu

Dne 7. 5. 2014 se na půdě Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě konalo již 2. kolo česko-slovenského moot courtu z římského práva. Organizátorem této akce, podobně jako loni v Olomouci byla místní pobočka studentské organizace ELSA– European Law Students' Association.

SoutěžícíZ fakultních kol do česko-slovenského finále postoupily jedno až tří členné týmy ze čtyř právnických fakult z České republiky a tří právnických fakult slovenských, jejichž výkony hodnotila šestičlenná porota. Porotě předsedal doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD z UK Bratislava a dále ji tvořili romanisté z právnických fakult v Praze, Brně, Olomouci, Bánské Bystrici a Trnavě.

 Na rozdíl od klasických moot courtů není římskoprávní moot court postaven jako simulace soudního jednání. Studentům je předložen fragment s otázkami a je jim poskytnut čas na písemnou přípravu. Následně pak jednotlivé týmy prováděly exegesi předloženého fragmentu. V jejím rámci bylo jejich úkolem vypořádat se jak s rozdílnými postoji římských právníků na předložený případ, tak i s otázkami ze strany porotců.

Pro letošní rok byl vybrán fragment Dig 41.1.44 (Ulp 19 ad Ed.). Právník Ulpián v něm popisuje případ, kdy vlci ukořistily pastýři několik prasat. Pastýřův soused za nimi poslal své psy a podařilo se mu prasata zachránit. Vznikla však otázka, kdo je vlastníkem těchto zachráněných prasat a zda se soused, pokud si prasata ponechal, nedopustil krádeže. Fragment tak kombinoval problematiku věcných práv a obligací z deliktu a částečně i kvazikontrakty.

PorotaDle hodnocení poroty zvítězil tým Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve složení Radka Bartošíková, Kristina Čermáková a Petr Palíšek, kteří tak obhájili prvenství svých kolegů z loňského moot courtu v Olomouci. Rozdílem jediného bodu porazila tato trojice tým Právnické fakulty Univerzity Palackého a na třetím místě se umístil již s větším odstupem tým domácí bratislavské právnické fakulty. Soutěž mimo jiné potvrdila, jak je důležité pracovat na seminářích římského práva s fragmenty, neboť tím si nejen student ověřuje své znalosti v praxi, zároveň si také buduje i své argumentační schopnosti.

Vedle vítězů je třeba ocenit všechny týmy, které se soutěže zúčastnily. Poděkování patří zejména ELSA Bratislava a jejímu viceprezidentovi Pavolu Krajčimu za dokonalou organizaci celé soutěže a vytvořen pohodového zázemí pro soutěžící a porotu. 

Fografie z archivu K. Bubelové.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.