Předměty bakalářské ústní závěrečné zkoušky

 

V programu Právní specializace:

Obor - Vyšší justiční úředník

Povinné předměty:

Občanské právo (hmotné a procesní) - hmotné včetně rodinného práva, procesní zahrnuje vedle materie občanského práva procesního také správní soudnictví a organizaci justice

Trestní právo (hmotné a procesní)

 

Třetí předmět si student povinně zvolí a zapíše z následujících předmětů:

BVJ11 Obchodní právo - zahrnuje též právo obchodních společností a právo cenných papírů

BVJ12 Správní právo - zahrnuje správní právo hmotné a správní právo procesní

BVJ13 Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní - zahrnuje též problematiku evropského práva

 

 

Obor - Mezinárodněprávní obchodní studia

Povinné předměty:

Mezinárodní právo soukromé a procesní

Evropská unie a vnější ekonomické vztahy

 

Třetí předmět si student povinně zvolí a zapíše z následujících předmětů:  

BVO11 Obchodní právo

BVO14 Mezinárodní ekonomické právo

BVO15 Občanské právo

 

Obor - Obchodněprávní studia

Povinné předměty:

Obchodní právo

Občanské právo

 

Třetí předmět si student povinně zvolí a zapíše z následujících předmětů: 

BVP21 Pracovní právo                                          

BVP31 Finanční právo

BVP41 Správní právo

 

V programu Veřejná správa:

Obor - Teorie a praxe trestního a správního procesu

Povinné předměty:

Trestní právo hmotné a procesní

Právní nauka

 

Třetí předmět si student povinně zvolí a zapíše z následujících předmětů: 

BVT11 Kriminologie                                 

BVT12 Kriminalistika

BVT13 Správní právo hmotné a procesní

 

Obor – Veřejná správa

Povinné předměty:

Právní nauka

Správní právo

 

Třetí  povinně volitelný předmět dle volby směru: 

  • Finanční správa a finanční právo (pro směr Finanční správa)
  • Katastrální správa a pozemkové právo (pro směr Katastrální správa
  • Správa sociálního zabezpečení (pro směr Správa sociálního zabezpečení)
  • Veřejná správa a správní věda (pro směr Všeobecná veřejná správa)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.