Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
The European Society for History of Law

si Vás  dovolují pozvat na konferenci

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

která se bude konat ve středu dne 27. května 2015
v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Trestné činy proti životu a zdraví jsou bezpochyby jedněmi z nejzávaznějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náleží k těm trestným činům, které byly pro jejich vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků měnil. Naše konference volně navazuje na naši velice úspěšnou loňskou konferenci „Sexuální trestné činy včera a dnes“ a má vytvořit tak určitou tradici setkávání právních historiků, specialistů na trestní právo z České a Slovenské republiky, jakož i odborníků z trestněprávní praxe (vyšetřovatelů, soudních znalců či lékařů) u vybraných otázek trestního práva. Připravovaná konference se tedy zamyslí nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihování trestné činnosti směřující proti životu a zdraví člověka od počátků až do současnosti.

Účastníci konference se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

  • trestné činy proti životu a zdraví a jejich stíhání ve starověku a středověku,
  • zakotvení trestných činů proti životu a zdraví v moderních kodifikacích,
  • stíhání trestných činů proti životu a zdraví ve 20. století
  • stíhání trestných činů proti životu a zdraví v současnosti v ČR a SR,
  • právní úprava stíhání trestných činů proti životu a zdraví ve vybraných evropských či mimoevropských zemích,
  • pachatelé a oběti trestných činů proti životu a zdraví z hlediska psychologie, sociologie a dalších disciplín,
  • zkušenosti z vyšetřování trestných činů proti životu a zdraví trestných činů.

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v kolektivní monografii. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

Konferenční poplatek není vybírán. Autoři, kteří přispějí do připravované kolektivní monografie, obdrží po jejím vydání elektronickou verzi ve formátu pdf. Přes e-shop vydavatelství si pak budou moci zakoupit tištěnou verzi.

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 7. května 2015 Konferenční systém PrF MU.

Informace ke konferenci

Organizátoři:
Termín konání:
středa 27. květen 2015
Místo konání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, místnost č. 025, Veveří 70, 616 80, Brno
Jazyk konference:
český, slovenský
Zaslání přihlášek:
do 7. května 2015 přes Konferenční systém PrF MU
Zaslání příspěvku:
do 30. června 2015
Konferenční poplatek:
není vybírán
Ubytování:
není hrazeno, účastník konference si zajišťuje sám

Konferenční příspěvky je nutné vložit v elektronické podobě včetně krátkého resumé v anglickém jazyce a anglického názvu příspěvku do konferenčního systému PrF MU. Pokyny pro autory obdrží účastníci konference po přihlášení.

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn po skončení přihlašování.

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu: jaromir.tauchen@law.muni.cz

Ubytování v blízkosti Právnické fakulty:

Partner konference

Codexis

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.