Tým Právnické fakulty MU se v tomto akademickém roce opět zúčastnil soutěže Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot („Vis Moot“). Vis Moot je prestižní mezinárodní soutěží, které se v letošním 22. ročníku zúčastnilo 300 týmů z celého světa. Počtvrté se tým PrF MU zúčastnil i východní větve soutěže – Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot, jejíž finále se konalo v Hong Kongu.

Smyslem tohoto moot courtu je dát studentům možnost, aby si v praxi vyzkoušeli, jak probíhá mezinárodní obchodní arbitráž. Spor se letos točil kolem dodávky coltanu, který se používá při výrobě elektronických přístrojů. Zadaný fiktivní případ vždy obsahuje dvě části – hmotnou a procesní. Hmotná část se týká mezinárodní kupní smlouvy regulované Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (v letošním ročníku problematika placení prostřednictvím dokumentárního akreditivu a s tím související odstoupení od smlouvy). Procesní část je zaměřena na mezinárodní obchodní arbitráž a otázky, které jsou s ní spojené. Jedná se obvykle o aktuální otázky diskutované v arbitrážní komunitě (v letošním ročníku to byla otázka subjektivního rozsahu rozhodčí smlouvy a předběžných opatření vydaných tzv. nouzovým rozhodcem).

Vis Moot je založen na odlišném formátu než obdobné mezinárodní moot courty. Ve Vis Mootu neexistují žádná národní kola a do „finále“ postupuje každý tým, který úspěšně odevzdá obě memoranda (Memorandum for Claimant a Memorandum for Respondent).

PrF MU letos reprezentovali: Kateřina Augustínová, Gabriela Filipová, Dávid Fogad, Michal Hlavačka, Miloslav Kabrhel, Marcela Kašpárková, Veronika Mrkosová a Ondřej Serdula pod vedením koučů JUDr. Kláry Drličkové, Ph.D., Mgr. Slavomíra Hally, Mgr. Martina Hostinského a Mgr. Ivety Rohové.

Tým PrF MU skutečně odvedl obrovský kus práce. Po sepsání memorand následovala intenzivní příprava na ústní vystoupení. V rámci ústní přípravy se tým zúčastnil několika pre-mootů, kde měl možnost změřit své síly s řadou evropských i mimoevropských týmů. Po prvních pre-mootech ve Varšavě a Hannoveru následoval domácí brněnský pre-moot a pre-mooty v Berlíně, Praze a Bělehradě.

Ve dnech 15.3 – 22.3.2015 se tým PrF MU zúčastnil finále východní větve soutěže v Hong Kongu. V Hong Kongu tým reprezentovali Gabriela Filipová, Dávid Fogad, Marcela Kašpárková a Ondřej Serdula. Výkony týmu v základních kolech se setkali s velmi pozitivním ohlasem členů tribunálu. Dávid Foagd získal cenu Honorable Mention for Best Oral Advocate.

Celá soutěž vyvrcholila na finále ve Vídni (27.3 – 2.4.2015), kde PrF MU reprezentovali Kateřina Augustínová, Michal Hlavačka, Miloslav Kabrhel a Veronika Mrkosová. I tady byly výkony řečníku velmi pozitivně hodnoceny tribunály složenými převážně odborníky z právní praxe. Celkové umístění týmu zatím není známo.

Sluší se rovněž uvést, že celá práce týmu by nebyla možná bez vytrvalé odborné a finanční podpory našich partnerů, kterými v tomto ročníku byli: samotná Právnická fakulta MU a Spolek přátel Vis Mootu v Brně za podpory jeho partnerů: Nadace Hugo Grotius; MND Gas Storage, a.s.; Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR; White & Case; Statutární město Brno a Mgr. Slavomír Halla.

V současné době otevíráme výběrové řízení pro další ročník. Pokud chcete reprezentovat tým PrF MU v příštím roce, zašlete do 15.5.2015 svoji přihlášku, životopis a motivační dopis na adresu: klara.drlickova@email.cz. Za přihlášku lze považovat zaslání emailu. Životopis a motivační dopis musí být v angličtině. Motivační dopis nesmí přesáhnout rozsah jedné strany A4 a měl by vystihnout, proč se chcete soutěže zúčastnit a čím můžete být přínosem pro tým PrF. První kolo výběrového řízení proběhne pouze na základě zaslaných písemných dokumentů.
O výsledcích prvního kola budete informováni do 18.5.2015. Studenti, kteří postoupí do druhého kola, vypracují písemné podání (do 31.5.2015), následovat bude ústní pohovor, který se bude konat na začátku června.

Další informace o soutěži najdete na oficiálních stránkách soutěže https://vismoot.pace.edu/ nebo na stránkách fakultního týmu http://competition.law.muni.cz. Můžete rovněž kontaktovat JUDr. Kláru Drličkovou, Ph.D.

Účast v této mezinárodní soutěži nemá pouze obrovský znalostní a vědomostní přínos. Tato soutěž také znamená nezapomenutelné zážitky, poznání nových míst, navázání cenných profesních kontaktů a v neposlední řadě i navázání nových přátelství.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.