Brno, 28. července 2015

 

Věc: Přijímací řízení ke studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity od akademického roku 2015/2016

 

            Po zápisu úspěšných uchazečů do magisterského studijního programu Právo a právní věda, oboru Právo na Právnické fakultě MU nedošlo k naplnění předpokládané kapacity prvního semestru. Z tohoto důvodu jsem na základě stanoviska přijímací komise rozhodla, že bude přijata další skupina uchazečů, a to následovně:

 

  • od pořadového čísla 594 (percentil 82,95) do pořadového čísla 654 (percentil 80,91)

 

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., v. r.

děkanka

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.