| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

Brno, 28. července 2015

 

Věc: Přijímací řízení ke studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity od akademického roku 2015/2016

 

            Po zápisu úspěšných uchazečů do magisterského studijního programu Právo a právní věda, oboru Právo na Právnické fakultě MU nedošlo k naplnění předpokládané kapacity prvního semestru. Z tohoto důvodu jsem na základě stanoviska přijímací komise rozhodla, že bude přijata další skupina uchazečů, a to následovně:

 

  • od pořadového čísla 594 (percentil 82,95) do pořadového čísla 654 (percentil 80,91)

 

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., v. r.

děkanka


nahoru