Magisterské a bakalářské studijní programy

e-přihláška

Magisterský studijní program Právo a právní věda (pětiletý): obor Právo – jediný obor, jehož absolvování je považováno za ucelené právnické vzdělání, které je vyžadováno pro vykonávání některých profesí v soudnictví, na státním zastupitelství, v advokacii apod.

Bakalářský studijní program Právní specializace: obory Mezinárodněprávní obchodní studia, Obchodněprávní studia a Vyšší justiční úředník

Bakalářský studijní program Veřejná správa: obory Teorie a praxe trestního a správního procesu a Veřejná správa (během 2. semestru povinná volba směru: Všeobecná veřejná správa, Katastrální správa, Finanční správa nebo Správa sociálního zabezpečení)

 
Podávání přihlášek 1. 11. 2015 – 29. 2. 2016
Den otevřených dveří 11. 1. 2016 v 15:00 hod. v 1. poschodí, v učebnách 136 a 140
Přijímací zkoušky jednotný termín pro TSP v Brně: 30. 4. a 1. 5. 2016 (sobota – neděle)
jednotný termín pro TSP v Bratislavě: 1. 5. 2016 (neděle)
Termín zasedání přijímací komise v týdnu od 9. do 13. 5. 2016
Termín vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do 13. 5. 2016
Termín přezkumné komise bude doplněno, předpokládá se na přelomu července a srpna
Obsah přijímací zkoušky Souhrnné informace o testech studijních předpokladů (TSP)
Minulé verze TSP
Informace

Souhrnné informace
Zpráva o výsledcích přijímacího řízení 2015
Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017

Poplatek za přijímací řízení 400 Kč
Termín ukončení přijímacího řízení
říjen 2016
Uchazeči mají možnost nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu, do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a to na http://is.muni.cz/prihlaska/ příp. osobně na studijním odd. PrF MU v úředních hodinách.

Vyučované předměty a obory studia

  • Informace o vyučovaných předmětech v magisterském studijním programu naleznete v aktuálních studijních plánech
  • Informace o vyučovaných předmětech a studijních oborech v bakalářských studijních programech naleznete v aktuálních  studijních plánech
 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.