Logo fakulty Logo The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

The European Society for History of Law

si Vás  dovolují pozvat na konferenci

„Majetkové a hospodářské trestné činy

včera a dnes“,


 

která se bude konat ve středu dne 1. června 2016

v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (místnost 030).

 

Letošní konference se bude věnovat dvěma souvisejícím skupinám trestných činů, a to trestným činům proti majetku a hospodářským trestným činům. Majetkové delikty provázejí lidstvo od samého počátku jeho existence a náleží k těm trestným činům, které byly postihovány od pradávna. Tento postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Konference se dále dotkne fenoménu trestných činů, které jistým způsobem narušují ekonomický či hospodářský život společnosti. Půjde nám o jednání, jež ohrožují daný hospodářský řád nebo – snad přesněji řečeno – stanovená pravidla fungování jednotlivých subjektů v tomto řádu. Účastníci připravované konference by se tedy měli zamýšlet nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihu trestné činnosti zasahující do vlastnického práva a narušující ekonomický a hospodářský život od počátků až do současnosti.

Naše konference volně naváže na tři velice úspěšné konference, které se na Právnické fakultě MU konaly v předcházejících letech.

Účastníci konference se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

  • majetkové trestné činy a jejich stíhání ve starověku a středověku,
  • zakotvení majetkových a hospodářských trestných činů v moderních kodifikacích,
  • stíhání trestných činů proti majetku a hospodářských trestných činů v ČR a SR,
  • právní úprava stíhání trestných činů proti majetku a hospodářských trestných činů ve vybraných evropských či mimoevropských zemích,
  • zkušenosti z vyšetřování trestných činů proti majetku a hospodářských trestných činů.

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v monotématickém recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. dubna 2016.

Organizátoři: Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

                        The European Society for History of Law                     

Termín konání: středa 1. červen 2016

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, místnost 030, Veveří 70, 616 80, Brno

Jazyk konference: český, slovenský

Přihlašování: elektronicky přes konferenční systém PrF MU

Zaslání příspěvku: do 30. června 2016

Konferenční poplatek: není vybírán

Ubytování: účastník konference si je zajišťuje sám, není hrazeno

Konferenční příspěvky, včetně krátkého resumé v anglickém jazyce a anglického názvu, je nutné vložit v elektronické podobě do konferenčního systému PrF MU. Pokyny pro autory obdrží účastníci konference po přihlášení.

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn po skončení přihlašování.

Vzhledem k omezené kapacitě a velkému zájmu v minulých letech doporučujeme zaslat přihlášku na konferenci co nejdříve.

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu:

jaromir.tauchen@law.muni.cz

 

Partner konference:

Codexis


Mediální partner:

Právní prostor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.