Z organizačních důvodů byla konference zrušena.

8. letní mezinárodní konference

Dotčené osoby a zastupování ve veřejné správě

Telč (Univerzitní centrum Masarykovy univerzity), 9.–10. června 2016

Pořadatelé konference

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity – katedra správní vědy a správního práva
 • Veřejný ochránce práv – Kancelář veřejného ochránce práv

Téma konference

Obecná (teoretická, historická a ústavněprávní) východiska problematiky dotčených osob, účastníků a jejich zastupování ve veřejné správě, jejich specifika, problémy a perspektivy. Správněprávní i správněvědní pohledy na postavení, práva a povinnosti dotčených osob, účastníků a jejich zástupce ve veřejné správě. Aktuální otázky z praxe vztahující se k dané problematice.

Termín a délka konání workshopu

 • 9.–10. června 2016
 • 2 dny (čtvrtek–pátek)

Místo konání

 • Telč Univerzitní centrum Masarykovy univerzity

Organizační informace a pokyny

 1. K účasti na letní mezinárodní konferenci je třeba se individuálně (závazně) přihlásit, a to nejpozději do 30. května 2016. Toto pozvání spojené s předběžným programem platí i pro další odborníky – Vaše kolegy.
 2. Pokud budete chtít vystoupit nejen v rámci diskuse, ale též s vlastním stručným koreferátem, uveďte prosím v přihlášce jeho název a nejpozději do 16. května 2016 zašlete též jeho anotaci. Výběr koreferujících si však s ohledem na předpokládaný (nemalý) počet účastníků vyhrazují pořadatelé.
 3. Počátkem června 2016 bude zpracována a na www stránkách letní mezinárodní konference publikována podrobná finální verze programu zahrnující i údaje o úpravě příspěvků určených k publikaci v recenzovaném sborníku, jež bude z této akce vydán i letos v knižní podobě.
 4. Konferenční poplatek (jenž zahrnuje administrativní a organizační náklady akce, náklady na sestavení sborníku, jakož i občerstvení po celou dobu konání konference) činí 2 150 Kč (včetně DPH). V této souvislosti Vás prosíme: údaje na elektronické přihlášce vyplňujte prosím pečlivě – jsou nutné především pro fakturaci a účetnictví.
 5. Upozorňujeme, že letos není organizátory konference zajišťováno ubytování.
 6. Platba poplatku bude realizována na základě faktury vystavené po přijetí Vaší přihlášky převodem na účet Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
 7. V případě neúčasti přihlášeného na konferenci či neotištění příspěvku (např. z důvodu nedodržení termínů, nedodržení předepsaného formátu apod.) se poplatek nevrací.
 8. Jakékoliv bližší organizační informace Vám ráda poskytne: JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (Alena.Klikova@law.muni.cz)

Odpovědné osoby z Právnické fakulty Masarykovy univerzity

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. – programový a organizační výbor, odborný garant a organizační koordinátor
e-mail: Alena.Klikova@law.muni.cz, tel.: 549 49 4922

Odpovědné osoby z Kanceláře veřejného ochránce práv

Mgr. Petra Zdražilová – programový a organizační výbor, odborný garant a organizační koordinátor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.