Příznak "PŘIJAT" znamená, že se uchazeč nachází ve skupině určené k přijetí na základě výsledku Testu studijních předpokladů (dle pořadí určeného percentilem). Právnická fakulta tyto uchazeče vyzve k předložení maturitního vysvědčení a k možnému převzetí rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení (dále jen "převzetí rozhodnutí"). Převzetí rozhodnutí se uskuteční ve dnech 18. až 20. června 2018 (datum a čas bude určen v pozvánce). Předloží-li uchazeč vysvědčení řádně a včas, bude mu vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu a může být zapsán ke studiu v prvním semestru. Zápis se uskuteční ve dnech 18. až 20. června 2018 (datum a čas bude určen v pozvánce). Uchazeč, který se nedostaví k převzetí rozhodnutí a fakultě do 3. července 2018 ani nedoručí vysvědčení, nebude ke studiu přijat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.