Doručování žádostí a dokumentů

Pro podání níže uvedených typů žádostí prosím využívejte Úřadovnu Informačního systému MU.

V aplikaci Úřadovna → sekce Moje úřední agendy → Podání nové žádosti můžete podávat:

  • Oznámení o zanechání studia
  • Žádost o Individuální studijní plán
  • Žádost o Individuální úpravu studia - zahraniční pobyty
  • Žádost o přerušení studia
  • Žádost o prodloužení přerušení studia
  • Žádost o přestup
  • Žádost o skrytí části závěrečné práce
  • Žádost o výjimku
  • Žádost o uznání předmětů

 

V sekci Podání nové agendy (https://is.muni.cz/auth/uradovna/ukon)  je nutné vybrat v roletkách Právnická fakulta → Studijní oddělení a příslušná agenda/typ žádosti, viz. výše.

 

U všech agend je také možné se po přečtení rozhodnutí vzdát práva na odvolání. Po obdržení e-mailu o doručení dokumentu prostřednictvím IS zde naleznete odkaz s rozhodnutím, kde je na levé straně možné se vzdát práva na odvolání.

 

Vzdáním se práva na odvolání výrazně urychlíte proces vyřízení žádosti.

 

V případě problémů a technických nejasností se obracejte na uživatelskou podporu

IS MU na e-mailu istech@fi.muni.cz.

 

Ostatní žádosti doručené PrF MU jsou zaevidovány prostřednictvím podatelny a je jim přiděleno evidenční číslo, pod kterým jsou vedeny a předávány na jednotlivá oddělení PrF. Písemnost je možné doručit osobně přímo na podatelnu (přízemí za vrátnicí vpravo, dveře 059, případně zaslat poštou na adresu: Studijní oddělení PrF MU, Veveří 70, 611 80 Brno. Jiná možnost doručení není možná.

Doručování písemností studentům a žadatelům

 

Odpovědi na písemné žádosti a dotazy jsou vyhotoveny v písemné podobě ve dvojím vydání, přičemž jedno vyhotovení obdrží žadatel a druhé zůstává založeno v příslušném spisu. V případě kladného rozhodnutí se odesílá doporučenou zásilkou; v případě záporného rozhodnutí doporučenou zásilkou s dodejkou do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci (obálka s modrým pruhem).

 

Odpověď na žádost podanou elektronicky prostřednictvím IS MU (Oznámení o zanechání studia apod.) je vyhotovena elektronicky a doručena studentovi prostřednictvím IS MU. O odeslání rozhodnutí prostřednictvím IS MU je student informován e-mailem. Veškeré žádosti podané elektronicky, přes IS MU jsou k nalezení v sekci Student → Během studia → Úřadovna → Moje spisy → Stav existujících žádostí. I v tomto případě má žadatel právo na podání žádosti o přezkum, kterou je však nutno podat písemně.

 

Rozhodnutí vydaná z moci úřední (rozhodnutí o ukončení studia, o vyměření poplatku atd.) je zasíláno doporučenou zásilkou s dodejkou do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci (obálka s modrým pruhem).

 

Přerušení studia z moci úřední (do opravného termínu SZZk), je vyhotoveno a doručeno studentovi doporučenou zásilkou s dodejkou do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci (obálka s modrým pruhem).

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.