Nesplňuji podmínky pro zápis do dalšího semestru.

Jak mohu požádat o výjimku?

Žádost o výjimku děkana ze Studijního a zkušebního řádu MU pro zápis do následujícího semestru se podává na PrF MU elektronickou formou prostřednictvím aplikace Úřadovna IS MU. 

Aplikace pro podání žádosti o výjimku je určena pro všechny studenty, kteří ke dni ukončení příslušného zkouškového období nesplňují podmínky pro zápis do dalšího semestru a hodlají (v odůvodněných případech) požádat děkana o výjimku ze Studijního a zkušebního řádu MU pro zápis do následujícího semestru dříve, než bude z moci úřední zahájeno řízení o ukončení studia pro nesplnění studijních požadavků.

Postup při podání žádosti

Informační systém – Úřadovna – Podání nové žádosti … a dále je pak třeba v roletce vybrat příslušnou fakultu (Právnická fakulta) – příslušné oddělení (Studijní oddělení) – a příslušnou agendu (Žádost o výjimku).

Vždy je třeba dle pokynů v aplikaci uvedených popsat všechny skutečnosti bránící zápisu do dalšího semestru (nesplněné opakované předměty, nedostatek kreditů - popsat dle svého konkrétního případu) a uvést vlastní odůvodnění žádosti.

Pokud se student v žádosti odvolává např. na zdravotní důvody, pak je třeba vždy připojit příslušné dokumenty (např. lékařskou zprávu) a nahrát je formou přílohy k žádosti (vše v jednom souboru ve formátu pdf.).

Pozor na termín podání žádosti

Elektronickou žádost o výjimku děkana pro zápis do následujícího semestru lze podat nejdříve první den zkouškového období semestru (po jarním semestru až v prodlouženém zkouškovém období v září) a nejpozději týden po ukončení zkouškového období (po semestru PODZIM v únoru) nebo týden po ukončení prodlouženého zkouškového období (po semestru JARO v září) - nejpozději vždy do 23:59 hod.

Případné nejasnosti ohledně obsahových náležitostí žádosti je možné konzultovat s příslušnou studijní referentkou.

Rozdělení studijních agend najdete zde.
Technické problémy při podání žádosti je možné řešit s IS-techniky prostřednictvím e-mailu: istech@fi.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.