Standardy e-learningové podpory studijního předmětu

Následující tabulky prezentují e-learningové aktivity, které je vhodné vzít v úvahu při vytváření e-kurzu tak, aby e-kurz efektivně doprovázel studenty při studiu předmětu.

Přednáška

Pokud časové možnosti vyučujícího dovolí, lze využít i aktivity popsané níže u Semináře.

Status

Aktivita

 

 

doporučené

povinné od období podzim 2006 vč.

Vystavení existujících studijních materiálů

 • např. slajdy, texty, podklady, relevantní www odkazy, program přednášky, prezentace v PowerPointu, …
 • doplňující materiály
 • četnost: ke každé prezenční hodině

 

 

standard

Kontrolní otázky

 • základní ověření pochopení studijního celku (přednášky)
 • četnost: ke každému výkladovému celku

 

 

standard

Procvičování vědomostních partií

 • dril pojmů, faktů, hodnot – trénink paměti
 • četnost: kproblematickým pasážím

 

 

standard

Diskusní fóra

 • konzultační hodiny v rámci diskusních fór nebo průběžné zodpovídání dotazů k probírané látce

 

 

standard

Zpětná vazba, reflexe získaných poznatků

 • studentská anketa zaměřená na obsah, obtížnost, prospěšnost e-kurzu (nikoliv předmětu), co v e-kurzu chybělo, co se dá vylepšit, ...
 • otázky na postoje k probírané látce, návaznost získaných poznatků na životní zkušenosti

 

standard

Testy

 • pokud je alespoň část zkoušky formou testu, zpřístupnit podobný test a nechat studenty absolvovat jako "zkoušku nanečisto"

 

 

volitelné

Úvodní a závěrečné otázky

 • úvodní test pro zjištění vstupních znalostí pro předmět, doporučení literatury vpřípadě slabého výsledku
 • závěrečný – přípravný test ke zkoušce, otázky podobně náročné jako u zkoušky

 

 

volitelné

Tisk a skenování písemek

 • šetří čas zkoušejícího, je-li zkouška písemná

 

 

volitelné

Zkoušení u PC

 • formou testu – automatické opravení
 • formou Odevzdávárny – není nutno luštit rukopisné odpovědi
 • vyžaduje kapacitu počítačové učebny

 

 

Seminář

Pokud jsou součástí semináře výkladové pasáže, lze využít i aktivity popsané výše u Přednášky.

Status

Aktivita

 

 

doporučené

povinné od období podzim 2006 vč.

Vystavení existujících studijních materiálů

 • např. podklady k semináři, relevantní www odkazy, program přednášky, prezentace v PowerPointu, …
 • doplňující materiály
 • četnost: ke každé prezenční hodině

 

doporučené

povinné od období podzim 2006 vč.,

zejména jsou-li úkoly zadávány a odevzdávány v elektronické podobě

Sběr úkolů, esejí, prací – Odevzdávárnou

 • včas vystavit zadání, témata, pravidla hodnocení
 • psát opravné posudky

 

 

standard u právních předmětů

Aplikace učiva – procvičování dovedností

 • řešení praktických příkladů (otevřené otázky či problémy, student zformuluje pokus o řešení, pak vidí vzorové řešení)
 • zpracovat takto úlohy probírané vsemináři, přidat další pro domácí práci

 

standard,

pokud je předmět ukončen zápočtovým testem

Příprava na zápočtový test

 • otázky pro vyzkoušení si testu, je-li realizován

 

 

 

standard

Poznámkové bloky

 • zadávání průběžného hodnocení testů, seminárních prací, referátů a toto hodnocení zpřístupňovat studentům

 

 

standard

Diskusní fóra

 • konzultační hodiny v rámci diskusních fór nebo průběžné zodpovídání dotazů k probírané látce

 

 

volitelné

Odevzdání a hodnocení referátů

 • povinnost studenta předem odevzdat podklad referátu
 • povinnost studentů podrobně elektronicky zkritizovat během semestru alespoň tři kolegy

 

 

volitelné

Výběr témat referátů a prací

 • přihlašování obdobně jako ktématům závěrečných prací
 • jednodušší administrativa, stejná šance pro všechny

 

 

volitelné

Tisk a skenování písemek

 • šetří čas zkoušejícího, je-li zkouška písemná

 

 

volitelné

Zkoušení u PC

 • formou testu – automatické opravení
 • formou Odevzdávárny – není nutno luštit rukopisné odpovědi
 • vyžaduje kapacitu počítačové učebny

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.