Účastníkovi CŽV, který si v průběhu druhého ročníku vzdělávání podá přihlášku ke studiu v akreditovaném studijním programu  odpovídajícím programu CŽV, bude upuštěno od konání přijímací zkoušky dle čl. 19 odst. 6 Statutu Masarykovy univerzity. Tzn za předpokladu, že účastník celoživotního vzdělávání získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo nejméně 30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení. 

 

Po zápisu ke studiu se účastník stává studentem. Je zapsán do semestru, který navazuje na absolvovaný program CŽV. V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) lze takovému studentovi uznat kredity získané v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. U matisterského studijního programu Právo a právní věda, obor Právo je vyžadováno k úspěšnému ukončení studia 300 kreditů.  U navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa je to 120 kreditů. V případě bakalářských studiujních programů Právní specializace a Veřejná správa je požadováno 180 kreditů. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.