Přihlašování témat diplomových prací – informace


K tématu diplomové práce se můžete přihlásit od 10. 2. 2021 od 17:00 hod. K výběru tématu, prosím, přistupujte pečlivě. Diplomová práce je kvalifikační odbornou prací, jejímž
cílem je prokázat, že jste schopni samostatné odborné práce.

Můžete si zvolit:
a) téma nabízená jednotlivými vyučujícími (téma může být již konkrétně určeno, nebo
vypsáno jako tzv. volné s následným zpřesněním dle volby studenta), nebo

b) navrhnout téma vlastní – pokud se některou problematikou již zabýváte (např. jste
ji zpracovávali v rámci SVOČ, setkali jste se s ní v rámci svého působení jako
pomocné vědecké síly nebo třeba v rámci vykonávané praxe), můžete i sami
kontaktovat příslušného vyučujícího, který vám po vzájemné dohodě dané téma
přímo vypíše.


Vypsaná témata naleznete na: Informační systém -> Studium -> Rozpisy témat.


Téma je třeba si zvolit do 31. 3. 2021. Přihlášení k tématu provedete v:
Informační systém --> Student --> Během studia: Rozpisy témat: 021 DP
přihlašování JARO 2021…


V průběhu jarního semestru se budete spolu s vedoucím vaší diplomové práce
především věnovat vytváření zadání práce a vyhledávání odborného literárního
zázemí. Nepodceňujte tuto činnost, je velice důležitá pro úspěšné zpracování
zvolené problematiky.
Nezapomeňte, že zpracování diplomové práce je spojeno s předměty MP1003K
Diplomový seminář – projekt, který si zapíšete v 9. semestru, a dále MP1004K
Diplomový seminář, který si zapisujete v 10. semestru.
V rámci těchto předmětů získáte obecné informace o formálních náležitostech
diplomové práce, metodice zpracování odborného textu a o práci s literaturou.
Těžištěm daných předmětů jsou individuální konzultace ke zpracovávanému tématu.
Předměty jsou ukončeny kolokviem a podmínky pro jeho získání vždy určuje vedoucí
vaší práce, který vám taktéž kolokvium uděluje.


Jana Jurníková
proděkanka pro Mgr. studijní program

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.