K tématu diplomové práce se můžete přihlásit od 10. 2. 2021 od 17:00 hod. se budou moci přihlašovat k tématům diplomových prací studenti navazujícího magisterského programu. K výběru tématu, prosím, přistupujte pečlivě. Diplomová práce je kvalifikační odbornou prací, jejímž cílem je prokázat, že jste schopni samostatné odborné práce. 

Vybíráte si z témat, která v IS vyhlásili vyučující.  Téma může vyučujícím již konkrétně určeno, nebo vypsáno jako tzv. volné s následným zpřesněním dle volby studenta.

V případě volného tématu se od studenta očekává větší aktivita. Navrhuje nejen téma, ale i podrobnou strukturu a zaměření práce. Volné téma zpravidla podléhá schválení vedoucím práce, který může Váš návrh odmítnout.

Téma navrhujte vždy tak, aby odpovídalo zaměření studovaného programu. Je-li to možné, zvažte provázání tématu diplomové práce s tím, čemu se profesně věnujete. Výhodou je, že budete zpracovávat něco, co znáte. Při psaní práce si rozšíříte obzory a své znalosti a zkušenosti doplníte o teoreticko-právní základ. Podrobnosti ale vždy dohodnete se svým vedoucím.

Vypsaná témata naleznete v aplikaci Student → Závěr studia → Rozpisy témat.

Přihlášení k tématu provedete v příslušném rozpisu témat tak, že v navigačním panelu kliknete na možnost „přihlašování“ a u vybraného tématu použijte odkaz „přihlásit“ v levém sloupci. Poté vás systém vyzve k potvrzení jeho volby. Tlačítko „přihlásit“ je u tématu dostupné až po spuštění přihlašování.

V průběhu jarního semestru se budete spolu s vedoucím vaší diplomové práce především věnovat vytváření zadání práce a vyhledávání odborného literárního zázemí. Nepodceňujte tuto činnost, je velice důležitá pro úspěšné zpracování zvolené problematiky.

Nezapomeňte, že zpracování diplomové práce je spojeno s předměty Diplomový seminář – projekt, který si zapisujete v 3. semestru a Diplomový seminář zapisovaný ve 4. semestru.

V rámci těchto předmětů získáte obecné informace o formálních náležitostech diplomové práce, metodice zpracování odborného textu a o práci s literaturou. Těžištěm daných předmětů jsou individuální konzultace ke zpracovávanému tématu. Předměty jsou ukončeny kolokviem a podmínky pro jeho získání vždy určuje vedoucí vaší práce.

S pozdravem

David Sehnálek

studijní proděkan

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.