Minimální rozsah u diplomové práce činí 50 normostran. V zadání diplomové práce může být rozsah omezen horní hranicí počtu normostran nebo znaků včetně mezer. Do rozsahu práce se započítává titulní strana, abstrakt se seznamem klíčových slov, obsah práce a seznam použitých pramenů. Do rozsahu diplomové práce se taktéž započítávají poznámky pod čarou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.