V reakci na četné dotazy potvrzujeme studentům posledních ročníků, že bakalářské i diplomové práce se na Právnické fakultě MU odevzdávají výhradně elektronicky, a to řádným vyplněním archivu závěrečné práce v IS MU (postupujte přes aplikaci Student - Závěr studia - Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce). Doporučujeme zkontrolovat si včas uvedeným postupem, že Vám byl archiv závěrečné práce vytvořen. V případě potřeby neváhejte kontaktovat studijní oddělení.

Podmínkou přístupu ke Státní závěrečné zkoušce v období JARO 2023 je řádné vyplnění archivu závěrečné práce v termínu: do 31. března vč. (v případě diplomových prací); do 15. dubna vč. (v případě bakalářských prací).

Fotokopie písemného oficiálního zadání již není povinně vkládaným posledním listem, neboť text oficiálního zadání je součástí každého archivu závěrečné práce od okamžiku jeho založení studijním oddělením. U prací zadaných počínaje obdobím JARO 2020 se písemné zadání již nevyhotovovalo.

Do čestného prohlášení autora/autorky není třeba vkládat skenovaný vlastnoruční podpis. Stačí uvést svoje jméno a příjmení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.