Bakalářské i diplomové práce se na Právnické fakultě MU odevzdávají výhradně elektronicky, a to řádným vyplněním archivu závěrečné práce v IS MU (postupujte přes aplikaci Student - Závěr studia - Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce). Doporučujeme zkontrolovat si včas uvedeným postupem, že Vám byl archiv závěrečné práce vytvořen. V případě potřeby neváhejte kontaktovat studijní oddělení.

Podmínkou přístupu ke Státní závěrečné zkoušce v daném období je řádné vyplnění archivu závěrečné práce v termínu dle čl. 13 Směrnice Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 2/2022 O studiu v bakalářských a magisterských studijních programech.

Fotokopie písemného oficiálního zadání není povinně vkládaným posledním listem, neboť text oficiálního zadání je součástí každého archivu závěrečné práce od okamžiku jeho založení studijním oddělením. Zadání v písemné formě se nevyhotovuje.

Do čestného prohlášení autora/autorky není třeba vkládat skenovaný vlastnoruční podpis. Stačí uvést svoje jméno a příjmení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.