Žádosti o stipendium se podávají na https://inet.muni.cz/app/fk/stod

Klikněte na "Přidat návrh stipendia"

Pracoviště: 220000 Právnická fakulta

Typ stipendia: 06. Stipendijní program na podporu krátkodobých zahraničních a tuzemských pobytů studentů dle čl. 4

Typ studia: Mgr. studium na fakultě

Navrhovatel: Vybrat mne

Osoby: Přidat studenta: Student: doplňte Vaše UČO, stiskněte "Hledat", vyplňte částku a do Odůvodnění uveďte: "za účast na studijním pobytu - doplňte název, místo a termín konání studijního pobytu, údaj(e) o pořadatelích s event. odkazem na internetové stránky organizátorů, údaje o výši účastnického či obdobného poplatku a výši dalších nákladů (ubytovací náklady a cestovné). Dále doplňte text 'Čestně prohlášuji, že jsem se zúčastnil výše zmíněného studijního pobytu.'". Stiskněte "Uložit"

Zdroj financování: klikněte na "stipendijní fond, prac. 229913"

Přílohy: pomocí tlačitka "Přidat soubor" postupně přidejte jako přílohy doklady prokazující výši nákladů a jejich skladbu

Klikněte na "Uložit a předat ke schválení"

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.