Podpora internacionalizace akademických pracovníků

Akademický pracovník působící na plný úvazek na Právnické fakultě MU může v roce 2022 obdržet podporu z prostředků oddělení pro zahraniční vztahy na:
a) aktivní účast na zahraniční konferenci,
b) budování či rozvíjení mezinárodních vědeckých sítí,
c) zapojení se do výuky v programech na zahraničních univerzitách.

O podporu je třeba požádat k rukám proděkana pro zahraniční a vnější vztahy prostřednictvím IS MUNI alespoň 14 dnů před datem přihlášení na konferenci a alespoň 30 dnů před plánovaným výjezdem. Źádost o finanční podporu dle příslušné směrnice má tento postup:

Úřadovna IS MUNI → Podání nové žádosti

Druh agendy: 1 - obecná agenda   Fakulta: Právnická fakulta

Z nabídky vybrat: Oddělení pro zahraniční vztahy

Z druhé nabídky: PrF OZV: Žádost o podporu na internacionalizaci akademického pracovníka.

Je nutné věnovat pozornost všem požadovaným údajům v žádosti, vč. příloh.

Po schválení podpory se CP vyřizuje na zak. 22 0029 (pracoviště: příslušná katedra) a případně se zohlední financování nákladů cesty nad rámec podpory.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.