V Lidových novinách bylo dne 30. ledna 2007 uveřejněno srovnání českých právnických fakult a škol, ve kterém se celkově nejlépe umístila Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

 

K sestavení žebříčku byla použita data Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) - data o uchazečích, přijatých a zapsaných studentech, kteří se hlásili do bakalářských a magisterských programů (ne do navazujících magisterských) k 31. 10. 2006. Dále pak byla využita data z  výzkumu „Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů VŠ na pracovním trhu 2006“ Střediska vzdělávací politiky UK - data o celkové úspěšnosti absolventů. Z dostupných údajů vznikly čtyři indexy:  

 
  • index 1 - ZÁJEM O FAKULTU/ŠKOLU - „živí“ přihlášení/přihlášení „živý“ přihlášený = člověk, který se fyzicky dostavil k přijímacímu řízení. Čím více přihlášených studentů se skutečně dostaví k přijímacímu řízení, tím větší se předpokládá skutečný zájem o fakultu nebo školu.
  • index 2 - VÝBĚROVOST - přijatí/„živí“ přihlášení. Čím méně lidí projde přijímacím testem, tím obtížnější a přísnější se očekávají zkoušky a očekává se i vyšší úroveň přijatých studentů.
  • index 3 - KONKURENCESCHOPNOST - počet zapsaných/počet přijatých. Čím více přijatých lidí se dostaví k zápisu, tím vyšší je přepokládána prestiž fakulty (pokud se student nezapíše, předpokládá se, že ve velkém množství případů dal přednost jiné fakultě).
  • index 4 - UPLATNITELNOST - úspěšnost absolventů na trhu práce. Míra celkové úspěšnosti je definována jako doplněk podílu celkového počtu nezaměstnaných absolventů k danému okamžiku a celkového počtu absolventů, kteří úspěšně ukončili školu v předchozích dvou kalendářních letech.

 Představení vítězné fakulty naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.