Právo informačních
a komunikačních technologií

Popis programu

Studium práva ICT dává studentům možnost komplexně pochopit regulatorní souvislosti vývoje a praktického nasazení pokročilých informačních a komunikačních technologií. Vedle toho mají studenti možnost získat v rámci studia unikátní metodologické instrumentárium k práci s právem jako s informačním systémem (tj. se systémem formálních jevových znaků, jehož cílem je organizovat společnost). Studium tedy vede k důkladnému poznání základních konstrukčních prvků i aplikační vrstvy regulatorních fenoménů souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi (např. informačního soukromí, kybernetické bezpečnosti aj.) a současně dává možnost nekonformního náhledu na právo metodou tzv. virtualizace. Systematická skladba profilových předmětů v kombinaci s povinnými publikačními výstupy a praktickými kolokvii připraví studenty na praktické řešení vysoce obtížných interpretačních či legislativních otázek regulace ICT a současně jim poskytne nástroje a intelektuální motivaci ke kreativnímu uplatnění informačně-právní metodologie při řešení standardních právních situací.

Úspěšný absolvent je schopen

  • chápat právo jako informační systém
  • kreativně používat v právu metodu virtualizace
  • samostatně řešit vysoce obtížné legislativní a interpretační problémy práva ICT
  • chápat a rozvíjet podstatu regulatorních fenoménů práva ICT
  • před tuzemskou a zahraniční odbornou veřejností úspěšně formulovat a argumentovat komplexní interpretační závěry ohledně regulatorních fenoménů práva ICT

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je připraven k práci s regulatorními fenomény ICT na vyšší úrovni seniority v soukromé právní službě (advokacii, podnikové praxi apod.) nebo veřejné službě (justice, státní zastupitelství apod.) Absolvent je rovněž schopen samostatné vědecké práce v oboru práva ICT na střední úrovni seniority a samostatné účasti v mezinárodních vědeckých projektech a projektech smluvního výzkumu.

Zajišťuje Právnická fakulta
Garant programu doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 let
Vyučovací jazyk čeština
Přijímací řízení 2020/2021  
Studijní plány  
Oborová rada  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.