Právo informačních
a komunikačních technologií

Popis programu

Vedle obecné teoretické, metodologické a jazykové přípravy studenta k samostatné vědecké práci zahrnuje studijní program specifickou metodologickou, teoretickou a filozofickou průpravu k použití kybernetických metod v právu, k práci s právem jako s informačním systémem a k pojímání informace jako standardního sekundárního objektu právního vztahu. Na teoretickou a metodologickou přípravu pak navazují specificky zaměřené pozitivistické studijní předměty pokrývající problematiku soukromoprávní a veřejnoprávní reflexe vývoje a nasazení informačních a komunikačních technologií v nejrůznějších typech společenských aplikací (veřejná správa, soudnictví, obchodní transakce apod.). Zvláštní pozornost je přitom věnována ochraně distributivních informačních práv (právo na soukromí, právo na ochranu osobních údajů, právo na informace apod.), jakož i specifickým rysům fungování síťového informačního prostředí a globální informační společnosti. Dominantní metodologií, jejímuž studiu a rozvoji je věnována zvláštní pozornost, je metodologie právního pragmatismu umožňující při zachování základních pozitivistických paradigmat zohlednění důležitých mimoprávních faktorů, jakými jsou vlastnosti použitých technologií, sociální situace, ekonomické parametry aj.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně analyzovat a řešit složité interpretační otázky (hard cases) práva ICT;
  • chápat a dále rozvíjet základní koncepty práva ICT (soukromí, odpovědnost ISP, kyberbezpečnost, síťová neutralita apod.);
  • samostatně působit v mezinárodních vědeckých týmech a projektových konsorciích v oboru práva ICT;
  • samostatně vést malý výzkumný tým a řešit originální zadání primárního, experimentálního a aplikovaného v oboru práva ICT;
  • samostatně řešit zadání aplikovaného smluvního výzkumu v oboru práva ICT vč. eGovermentu, eJustice a informační bezpečnosti.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou vybaveni kompetencemi pro další akademickou kariéru v oboru práva ICT a souvisejících právních oborech. Schopnost účastnit se společných výzkumných a pedagogických projektů jim dává též možnost uplatnění na univerzitách a VaV institucích v zahraničí.

Absolventi se zájmem o uplatnění ve veřejném a soukromém sektoru mají díky nabytým kompetencím možnost působit na pozicích, na nichž je vyžadováno samostatné řešení komplexních právních situací a náročných právních problémů.

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 let
Vyučovací jazyk čeština

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.