Přijímací řízení

Základní informace o studiu

Forma studia

Poplatky za přijímací řízení

Uchazeči se zahraničním vysokoškolským vzděláním

Uchazeči s handicapem

Odvolání v případě nepřijetí

Důležité informace

Přílohy přihlášky se odevzdávají pouze ELEKTRONICKY - v přihlášce
(vyjma úředně ověřené kopie diplomu a DS z jiné fakulty)

Preferovaná témata disertačních prací jsou zveřejněna u jednotlivých programů

Termín pro podávání přihlášek: 31. 5. 2022

Uplynulé přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

Jak se přihlásit

 • od 1. února do 31. května 2022

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný obor.  

  Poplatek za jednu přihlášku na PrF MU je 600 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

   

  Podejte přihlášku

 • květen až červen 2022

  Čekejte na e-mail

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Začátkem června obdržíte e-mail s informacemi o konání přijímací zkoušky.

 • červen 2022

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška se koná v jednom dni v období mezi 13. - 17. 6. 2022. Uchazeč je o termínu přijímací zkoušky vyrozuměn e-mailem alespoň 7 dnů předem. Přijímací zkouška do programu Ústavní právo a státověda se koná 7.6.2022.

  Každý obor má přijímací zkoušku zvlášť – termíny určují katedry. Termíny budou (cca v průběhu května) vyvěšeny ZDE

 • červenec 2022

  Zjistěte svůj výsledek

  Výsledky přijímací zkoušky zveřejňujeme začátkem července.

 • 1. -14. července 2022

  Výsledek přijímacího řízení

  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu rozesíláme v první polovině července. Najdete ho také ve své e-přihlášce.

 • září 2022

  Zápis ke studiu

  Termín zápisu do doktorského studia bude začátkem září 2022.

  Zápisem se stáváte studentem Právnické fakulty MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.