Přijímací řízení

Přijímací zkouška - termíny

Poplatky za přijímací řízení

Uchazeči se zahraničním vysokoškolským vzděláním

Uchazeči s handicapem

Odvolání v případě nepřijetí

Důležité informace

Přílohy přihlášky se odevzdávají pouze ELEKTRONICKY - v přihlášce
(vyjma úředně ověřené kopie diplomu a DS z jiné fakulty)

Preferovaná témata disertačních prací jsou zveřejněna u jednotlivých programů

Termín pro podávání přihlášek: 15. 5. 2024

Uplynulé přijímací řízení na akademický rok 2023/2024

Jak se přihlásit

 • od 1. února do 15. května 2024

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný obor.  

  Poplatek za jednu přihlášku na PrF MU je 800 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

   

  Podejte přihlášku

 • květen až červen 2024

  Čekejte na e-mail

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Začátkem června obdržíte e-mail s informacemi o konání přijímací zkoušky.

 • červen 2024

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška se koná v jednom dni v období mezi 10. - 14. 6. 2024, mimo program Právo informačních a komunikačních technologií. Přijímací zkouška do tohoto programu se koná v období mezi 17. - 28. 6. 2024. Uchazeč je o termínu přijímací zkoušky vyrozuměn e-mailem alespoň 7 dnů předem.

  Každý obor má přijímací zkoušku zvlášť – termíny určují katedry. Termíny budou (cca v průběhu května) vyvěšeny ZDE

 • červenec 2024

  Zjistěte svůj výsledek

  Výsledky přijímací zkoušky zveřejňujeme začátkem července.

 • 1. -15. července 2024

  Výsledek přijímacího řízení

  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu rozesíláme v první polovině července. Najdete ho také ve své e-přihlášce.

 • září 2024

  Zápis ke studiu

  Termín zápisu do doktorského studia bude  6. září 2024 od 930 hod. v místnosti č. 025

  Zápis je hromadný, začátek je pro všechny v 930 hod. Akce bude v délce asi 2 - 3 hodin.
  Zápisem se stáváte studentem Právnické fakulty MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.