Přijímací řízení

Základní informace o studiu

Forma studia

Poplatky za přijímací řízení

Uchazeči se zahraničním vysokoškolským vzděláním

Uchazeči s handicapem

Odvolání v případě nepřijetí

Důležité informace

Přílohy přihlášky se odevzdávají pouze ELEKTRONICKY - v přihlášce

(vyjma úředně ověřené kopie diplomu a DS z jiné fakulty)

Termín pro podávání přihlášek: 31. 5. 2021

Vyhlášené podmínky přijímacího řízení 2021/2022 do programu:

Conditions of admission procedure 2021/2022 for the programmes:

 

Uplynulé přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.