Právo a právní věda

Představení studijního programu

Chcete se stát soudcem, advokátem nebo třeba notářem? V tomto studijním programu získáte potřebné znalosti a dovednosti nejen pro výkon těchto pozic, ale i celé řady dalších.

Jedná se o jediný studijní program, který je koncipován tak, aby poskytoval vzdělání, které je zvláštními zákony vyžadováno pro výkon funkce soudce, státního zástupce, exekutora, činnosti notáře, advokáta a rozhodce. Dosažené vzdělání samozřejmě vytváří prostor i pro působení v oblasti veřejné správy, evropských institucí, vládních i nevládních organizací nebo v soukromém sektoru či akademické sféře.

Program vás naučí základy právní nauky. Získáte také znalosti všech vnitrostátních právních odvětví, evropského a mezinárodního práva či souvisejících neprávních vědních disciplín. Zároveň se zvládnete orientovat v mezioborových vazbách a historických souvislostech.

Budete umět pracovat s právními texty a soudními rozhodnutími, naučíte se formulovat vlastní závěry i stanoviska a obhájit je. Během studia se v rámci praxí podíváte, jak to funguje např. u soudu nebo v advokátní kanceláři. Čekají na vás zajímavé semináře s celou řadou zahraničních odborníků i množství povinně volitelných předmětů, které si můžete zapsat dle svého zájmu. Svůj rozvrh si můžete sestavit tak, aby vám co nejvíce vyhovoval. Určitě vás zaujme i široká nabídka zahraničních studijních pobytů a stáží.

Jako absolvent budete znát základní právní disciplíny a většinu souvisejících oblastí, včetně jejich vzájemné provázanosti. Zvládnete vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat texty zákonů a soudních rozhodnutí. Naučíte se věcně argumentovat ve prospěch daného řešení právní situace.

Během studia se můžete stát členy řady právních spolků, z nichž největší je ELSA. Jako student získáte přístup i do celé řady právnických databází a můžete studovat v jedné z nejlépe vybavených knihoven.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Baví vás vyhledávat informace, diskutovat, argumentovat, pracovat s lidmi?
  • Láká vás podílet se na řešení problémů ve společnosti nebo třeba měnit zákony?
  • Chcete získat univerzální vzdělání se širokým potenciálem uplatnění?

Pokud ano, těšíme se na vás!

Praxe

Během studia absolvujete odbornou praxi v rozsahu nejméně 40 dnů. Budete si moci vyzkoušet práci v jednotlivých právních oblastech dle svého výběru – např. u soudu, v advokátní kanceláři, u notáře, ale taktéž na ministerstvu nebo u finančního úřadu. S výběrem a zařízením praxe vám fakulta pomůže.

V rámci povinně volitelných předmětů se také můžete zapojit do celé řady právních klinik, kde si osvojíte především praktické dovednosti a kde za pomoci odborníků z praxe budete řešit i skutečné případy. Bude na vás čekat i daleko více předmětů zaměřených na praktické dovednosti, které jsou vyučovány odborníky z praxe.

Uplatnění absolventů

Studium vás připraví především na výkon pozice soudce, státního zástupce, exekutora, činnost notáře, advokáta nebo rozhodce. Příležitosti vás však čekají i v jiných oblastech. Můžete pracovat u evropských institucí, vládních i nevládních organizací, v soukromém sektoru, nebo ve veřejné správě – například jako právníci na ministerstvech nebo jiných správních orgánech.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů 25.–26. dubna 2020 (sobota – neděle).

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Doporučená literatura

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám 2020. Bližší informace najdete na http://kurzy.law.muni.cz.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Právo a právní věda

Navazující studium

Studijní program je realizován jako pětiletý a nemá navazující magisterské studium.

ZajišťujePrávnická fakulta
Typ studiaMagisterský
FormaPrezenční
Doba studia5 let
Vyučovací jazykčeština
KonzultantJUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.
Garantdoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Avatar

„Na studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity vzpomínám moc rád. Získal jsem zde skvělé základy soukromého práva, mezinárodního práva a ostatních právních oborů. V kombinaci se studiem v Holandsku a v Kanadě mě brněnská práva dobře připravila na práci v mezinárodní advokacii. V mé současné roli vnímám brněnskou právnickou fakultu jako velký zdroj talentů. Zhruba třetina mých kolegů v naší pražské kanceláři absolvovala Masarykovu univerzitu a mnoho z nich dokázalo v rámci stáží v zahraničních pobočkách White & Case uspět i na tak konkurenčních trzích jako jsou například ty v Londýně a v New Yorku. Nejvíce ovšem vděčím fakultě za to, že jsem zde potkal svou životní lásku, se kterou jsme spolu dodnes a máme dvě úžasné děti. “

David Plch
Vedoucí bankovní praxe pro Evropu, Střední východ a Afriku společnosti White & Case

Absolventi fakulty v číslech

92%

absolventů by znovu studovalo na MU

35%

uchazečů je přijato

92%

absolventů si našlo práci snadno

Přijímací zkouška

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.