Právo a právní věda

Představení studijního programu

Chcete se stát soudcem, advokátem nebo třeba notářem? V tomto studijním programu získáte potřebné znalosti a dovednosti nejen pro výkon těchto pozic, ale i celé řady dalších.

Jedná se o jediný studijní program, který je koncipován tak, aby poskytoval vzdělání, které je zvláštními zákony vyžadováno pro výkon funkce soudce, státního zástupce, exekutora, činnosti notáře, advokáta a rozhodce. Dosažené vzdělání samozřejmě vytváří prostor i pro působení v oblasti veřejné správy, evropských institucí, vládních i nevládních organizací nebo v soukromém sektoru či akademické sféře.

Program vás naučí základy právní nauky. Získáte také znalosti všech vnitrostátních právních odvětví, evropského a mezinárodního práva či souvisejících neprávních vědních disciplín. Zároveň se zvládnete orientovat v mezioborových vazbách a historických souvislostech.

Budete umět pracovat s právními texty a soudními rozhodnutími, naučíte se formulovat vlastní závěry i stanoviska a obhájit je. Během studia se v rámci praxí podíváte, jak to funguje např. u soudu nebo v advokátní kanceláři. Čekají na vás zajímavé semináře s celou řadou zahraničních odborníků i množství povinně volitelných předmětů, které si můžete zapsat dle svého zájmu. Svůj rozvrh si můžete sestavit tak, aby vám co nejvíce vyhovoval. Určitě vás zaujme i široká nabídka zahraničních studijních pobytů a stáží.

Jako absolvent budete znát základní právní disciplíny a většinu souvisejících oblastí, včetně jejich vzájemné provázanosti. Zvládnete vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat texty zákonů a soudních rozhodnutí. Naučíte se věcně argumentovat ve prospěch daného řešení právní situace.

Během studia se můžete stát členy řady právních spolků, z nichž největší je ELSA. Jako student získáte přístup i do celé řady právnických databází a můžete studovat v jedné z nejlépe vybavených knihoven.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Baví vás vyhledávat informace, diskutovat, argumentovat, pracovat s lidmi?
  • Láká vás podílet se na řešení problémů ve společnosti nebo třeba měnit zákony?
  • Chcete získat univerzální vzdělání se širokým potenciálem uplatnění?

Pokud ano, těšíme se na vás!

Praxe

Během studia absolvujete odbornou praxi v rozsahu nejméně 40 dnů. Budete si moci vyzkoušet práci v jednotlivých právních oblastech dle svého výběru – např. u soudu, v advokátní kanceláři, u notáře, ale taktéž na ministerstvu nebo u finančního úřadu. S výběrem a zařízením praxe vám fakulta pomůže.

V rámci povinně volitelných předmětů se také můžete zapojit do celé řady právních klinik, kde si osvojíte především praktické dovednosti a kde za pomoci odborníků z praxe budete řešit i skutečné případy. Bude na vás čekat i daleko více předmětů zaměřených na praktické dovednosti, které jsou vyučovány odborníky z praxe.

Uplatnění absolventů

Studium vás připraví především na výkon pozice soudce, státního zástupce, exekutora, činnost notáře, advokáta nebo rozhodce. Příležitosti vás však čekají i v jiných oblastech. Můžete pracovat u evropských institucí, vládních i nevládních organizací, v soukromém sektoru, nebo ve veřejné správě – například jako právníci na ministerstvech nebo jiných správních orgánech.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů 25.–26. dubna 2020 (sobota – neděle).

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Doporučená literatura

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám 2020. Bližší informace najdete na http://kurzy.law.muni.cz.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Navazující studium

Studijní program je realizován jako pětiletý a nemá navazující magisterské studium.

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk čeština

Avatar

„Na studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity vzpomínám moc rád. Získal jsem zde skvělé základy soukromého práva, mezinárodního práva a ostatních právních oborů. V kombinaci se studiem v Holandsku a v Kanadě mě brněnská práva dobře připravila na práci v mezinárodní advokacii. V mé současné roli vnímám brněnskou právnickou fakultu jako velký zdroj talentů. Zhruba třetina mých kolegů v naší pražské kanceláři absolvovala Masarykovu univerzitu a mnoho z nich dokázalo v rámci stáží v zahraničních pobočkách White & Case uspět i na tak konkurenčních trzích jako jsou například ty v Londýně a v New Yorku. Nejvíce ovšem vděčím fakultě za to, že jsem zde potkal svou životní lásku, se kterou jsme spolu dodnes a máme dvě úžasné děti. “

David Plch
Vedoucí bankovní praxe pro Evropu, Střední východ a Afriku společnosti White & Case

Absolventi fakulty v číslech

92%

absolventů by znovu studovalo na MU

35%

uchazečů je přijato

92%

absolventů si našlo práci snadno

Přijímací zkouška

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.