Uvozující texty

Anotace

Tento sborník obsahuje příspěvky vztahující se k tématu konference Pracovní právo Třešť 2014. Příspěvky v první části sborníku jsou zaměřeny hlavně na analýzu vztahu mezi novým občanským zákoníkem a zákoníkem práce, a také na posouzení vlivu rekodifikace soukromého práva na České právo pracovní. Mimo to se v první části sborníku jeden příspěvek zabývá také neútěšným postavením odborových organizací v kontextu jejich evidence po 1. 1. 2014. Druhá část sborníku obsahuje interaktivní prezentaci týkající se reformy důchodového systému v České republice.

 

Annotation

The conference proceedings contain papers relating to the topic of the conference Labour Law Třešť 2014. Contributions in the first part of the proceedings are focused mainly on the relation between the New Civil Code and the Labour Code and the impact of the recodification of private law on Czech labour law. In addition, papers pay attention to the position of trade union organisations in frame of the recodification of private law. The second part of the conference proceedings contains interactive presentation concerning reform of the pension system in Czech Republic.

nahoru