Celoživotní vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání jsou realizovány nad rámec řádného studia v rámci akreditovaných magisterských a bakalářských studijních programů.

Po úspěšném absolvování celoživotního vzdělávání (CŽV) budou účastníci přijati do následujícího ročníku standardního studia stejného studijního programu, již se statutem studenta. Po úspěšném složení Státních závěrečných zkoušek získají bakalářský nebo magisterský titul

Co můžete studovat?

V případě dotazů
se obraťte na:

Mgr. Jana Lautrbachová


Telefon: 549 49 5664
E-mail: jana.lautrbachova@law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.